Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obejmujący działkę nr 286/2 o pow. 0,0200 ha położoną w miejscowości Kolnica

Załączniki:
 do góry