Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obejmujący działkę nr 137/4 o pow. 0,0974 ha położoną w miejscowości Gnojna

Załączniki:
 do góry