Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, obejmujący część działki nr 154/7 w miejscowości Grodków

Załączniki:
 do góry