Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy obejmujący część działki nr 448/4 w miejscowości Grodków - miejsce 3

Załączniki:
 do góry