Informacja o wyniku V przetargu na sprzedaż nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny Nr 7 przy ul. Krzywej Nr 1-2 w Grodkowie z udziałem w gruncie

Załączniki:
 do góry