Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obejmującej lokal mieszkalny nr 6 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku przy ul. Szpitalnej nr 3 w Grodkowie i udziałem w prawie własności działki nr 190/6

Załączniki:
 do góry