Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - działka nr 27/4 o pow. 0,08 ha w miejscowości Mikołajowa

Załączniki:
 do góry