Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym obejmującej lokal nr 1 przy ul. Sienkiewicza nr 26 w Grodkowie z udziałem w gruncie

Załączniki:
 do góry