UWAGA !

Zmiana terminu składania ofert + wzór umowy + odpowiedź na pytania

UWAGA !

W zapytaniu ofertowym sprostowano oczywistą omyłkę tj. datę zakończenia pełnienia kompleksowego Nadzoru inwestorskiego

 do góry