2013-12-23
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość niezabudowaną z zasobu Gminy Grodków stanowiącą działkę nr 318 położoną we wsi Gałązczyce /czytaj całość >>>/

2013-12-19
Burmistrz Grodkowa przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy nieruchomośc gminną tj. część działki niezabudowanej nr 101/1 położonej w Grodkowie przy ul. Wrocławskiej /czytaj całość >>>/

2013-12-09
Burmistrz Grodkowa przeznacza do wydzierżawienia w trybie przetargu pisemnego ograniczonego do wnioskodawcy nieruchomość z zasobu nieruchomość Gminy Grodków stanowiącą:
- część działki nr 100 pod lokalizację boksu garażowego /pobierz >>>/
- część działki nr 100 pod lokalizację boksu garażowego /pobierz >>>/
Działka położona jest w Grodkowie przy ul. Wrocławskiej.

2013-12-03
Burmistrz Grodkowa wykazuje do zbycia w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gminnej niezabudowanej stanowiącej dzialkę nr 421/3 położoną w Grodkowie przy ul. Sportowej /czytaj całość >>>/

2013-11-26
Burmistrz Grodkowa przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość gminną tj. działkę niezabudowaną Nr 830/14 położoną w Grodkowie przy ul. Kochanowskiego /czytaj całość >>>/

2013-11-21
Burmistrz Grodkowa przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość gminną tj. część działki niezabudowanej nr 45 położonej w Grodkowie przy ul. Wrocławska-Traugutta /czytaj całość >>>/

2013-11-20
Burmistrz Grodkowa przeznacza do dzierżawy grunty gminne na czas nieokreślony tj. część działki nr 81/3 położoną we wsi Strzegów /czytaj całość >>>/

2013-11-20
Burmistrz Grodkowa przeznacza do dzierżawy grunty gminne na czas nieokreslony tj. działkę nr 685 położoną we wsi Gnojna /czytaj całość >>>/

2013-10-30
Burmistrz Grodkowa przeznacza do dzierżawy grunty gminne tj. część działki nr 25/2 położoną we wsi Mikołajowa /czytaj całość >>>/

2013-10-29
Burmistrz Grodkowa przeznacza do dzierżawy grunty gminne tj. część działki nr 103/2 położonę we wsi Kopice /czytaj całość >>>/

2013-10-29
Burmistrz Grodkowa przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą część działki niezabudowanej:
- nr 599/44 o pow. 0,0360 ha /czytaj całość >>>/
- nr 599/44 o pow. 0,0170 ha /czytaj całość >>>/
położoną w Grodkowie przy ul. Szczęśliwej

2013-10-11
Burmistrz Grodkowa przeznacza do wydzierżawienia działkę nr 266/2 położoną we wsi Kolnica /czytaj całość >>>/

2013-10-07
Burmistrz Grodkowa przeznacza do wydzierżawienia działkę nr 139/4 położoną we wsi Głębocko /czytaj całość >>>/

2013-10-02
Burmistrz Grodkowa przeznacza do wydzierżawienia w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą działkę nr 761 położoną w Grodkowie /czytaj całość>>>/

2013-10-02
Burmistrz Grodkowa przeznacza do wydzierżawienia w trybie przetargu pisemnego ograniczonego do wnioskodawcy nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą część działki nr 100 położoną w Grodkowie przy ul. Wrocławskiej pod lokalizację 1 boksu garażowego "blaszak" /czytaj całość >>>/

2013-09-16
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą nieruchomość lokalową składającą się z lokalu mieszkalnego Nr 4 na działce nr 364 w Grodkowie przy ul. Mickiewicza 17-17A /czytaj całość >>>/

2013-09-04
Burmistrz Grodkowa przeznacza do dzierżawy na czas nieokreślony działkę nr 151/2 położoną we wsi Więcmierzyce /czytaj całość >>>/

2013-09-04
Burmistrz Grodkowa przeznacza do dzierżawy na czas nieokreślony działkę nr 148/6 położoną we wsi Głębocko /czytaj całość >>>/

2013-08-21
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą działkę niezabudowaną nr 830/14 położona w Grodkowie przy ul. Kochanowskiego /czytaj całość >>>/

2013-07-26
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość niezabudowaną z zasobu Gminy Grodków stanowiącą działki nr 224/4 i 224/2 położone we wsi Jaszów /czytaj całość >>>/

2013-07-26
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość niezabudowaną z zasobu Gminy Grodków stanowiącą działki nr 381 i 382 położone we wsi Kobiela /czytaj całość >>>/

2013-07-15
Burmistrz Grodkowa przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą dzialkę nr 105 położoną w Grodkowie przy ul. Traugutta /czytaj całość >>>/

2013-07-02
Burmistrz Grodkowa przeznacza do wydziarżawienia nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków działkę niezabudowaną w części nr 26 położoną w Grodkowie, ul. Warszawska /czytaj całość>>>/

2013-07-02
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość niezabudowaną z zasobu Gminy Grodków stanowiącą działkę nr 284/7 położoną w Kolnicy /czytaj całość>>>/

2013-07-02
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość niezabudowaną z zasobu Gminy Grodków stanowiącą działkę nr 220/1 położoną w Lipowej /czytaj całość>>>/

2013-06-07
Burmistrz Grodkowa przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą część działki nr 146/7 położoną w Grodkowie przy ul. Wrocławskiej /czytaj całość >>>/

2013-05-29
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych prawo uzytkowania wieczystego nieruchomości gminnej stanowiącej działkę nr 217 położoną w Grodkowie, obręb Półwiosek /czytaj całość >>>/

2013-05-24
Burmistrz Grodkowa przeznacza do dzierżawy grunty gminne tj. część działki nr 81/2 położone we wsi Jeszkotle /czytaj całość >>>/

2013-05-24
Burmistrz Grodkowa przeznacza do najmu na czas nieokreślony gminne pomieszczenie gospodarcze położone we wsi Lipowa /czytaj całość >>>/

2013-05-24
Burmistrz Grodkowa przeznacza do dzierżawy grunty gminne na czas nieokreślony tj. działkę nr 88/4 położoną we wsi Bogdanów /czytaj całość >>>/

2013-04-26
Burmistrz Grodkowa przeznacza do dzierżawy grunty gminne na okres 3 lat na rzecz wnioskodawcy działki nr 111/3 i 111/5 położone we wsi Głębocko /czytaj całość >>>/

2013-04-19
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia w drodze bezprzetagowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gminnej, stanowiącej działki nr 201/10, 201/11, 201/12, 201/13 położone w Grodkowie przy ul. Słowackiego /czytaj całość >>>/

2013-03-29
Burmistrz Grodkowa przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą działkę niezabudowaną nr 170 położoną w Grodkowie przy ul. Skośnej (obręb Półwiosek) /czytaj całość >>>/

2013-03-19
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość niezabudowaną z zasobu Gminy Grodków stanowiącą działkę nr 25/1 położoną we wsi Mikołajowa /czytaj całość >>>/

2013-03-11
Burmistrz Grodkowa wykazuje do zbycia poprzez przedłużenie na 99 lat, począwszy od dnia 12.09.2009 r. okres użytkowania wieczystego nieruchomości gminnej zabudowanej, położonej na terenie miasta Grodkowa, obejmującej działkę nr 354 /czytaj całość >>>/

2013-02-28
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodkow stanowiącą działkę zabudowaną nr 337/1
- lokal mieszkalny Nr 3 /czytaj całość >>>/
- lokal mieszkalny Nr 4 /czytaj całość >>>/
położoną w Grodkowie przy ul. Moniuszki 2 - Sienkiewicza 3

2013-02-08
Burmistrz Grodkowa przeznacza do dzierżawy działkę nr 294/6 położoną we wsi Kobiela /czytaj całość >>>/

2013-02-08
Burmistrz Grodkowa przeznacza do dzierżawy część działki nr 294/6 położoną we wsi Przylesie Dolne /czytaj całość >>>/

2013-01-15
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą działkę zabudowaną nr 749/1 /lokal mieszkalny nr 4/ położoną w Grodkowie przy ul. Sienkiewicza 41 /czytaj całość >>>/

2013-01-10
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość z zasobu Gminy Grodków stanowiącą działkę nr 57/5 - lokal mieszkalny nr 7 położoną we wsi Więcmierzyce /czytaj całość >>>/

2013-01-10
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość z zasobu Gminy Grodków stanowiącą działkę nr 276/1 - lokal mieszkalny nr 5 położoną we wsi Jaszów /czytaj całość >>>/

2013-01-10
Burmistrz Grodkowa przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą część działki niezabudowanej nr 388/1 położonej w Grodkowie przy ul. Szpitalnej - pod lokalizację boksu garażowego /czytaj całość >>>/

2013-01-10
Burmistrz Grodkowa przeznacza do najmu na czas nieokreślony gminne pomieszczenie gospodarcze o pow. 55 m2 przylegające do obiektu świetlicy wiejskiej usytuowane na działce nr 528/3 jak również dzierżawy na czas nieokreślony części działki nr 528/3 położonej w Gnojnej /czytaj całość >>>/

2013-01-02
Burmistrz Grodkowa przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą działkę niezabudowaną nr 136/2 położoną w Grodkowie przy ul. Traugutta /czytaj całość >>>/

2012-11-30  14:56
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków dziłkę niezabudowaną nr 134/4 położoną w Grodkowie przy ul. Traugutta /czytaj calość >>>/

2012-11-28  14:25
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą działkę zabudowaną nr 230/2 w udziale 100/10000 położoną w Grodkowie przy ul. Powstańców Śl. 20 - lokal mieszkalny nr 10 /czytaj całość >>>/

2012-11-07  08:25
Burmistrz Grodkowa przeznacza do dzierżawy grunty gminne na rzecz wnioskodawcy tj. działkę nr 124/9 położoną we wsi Kolnica /czytaj całość >>>/

2012-11-07  08:23
Burmistrz Grodkowa przeznacza do dzierżawy grunty gminne tj. działkę nr 398 położoną we wsi Jędrzejów /czytaj całość >>>/

2012-11-02  14:08
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą działkę zabudowaną nr 408/6 położoną w Grodkowie przy ul. Kasztanowej - zabudowana garażem /czytaj całość >>>/

2012-10-30  14:34
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą działkę nr 255/1 położoną w Grodkowie, obręb Półwiosek, ul. Warszawska nr 47-47A - lokal mieszkalny nr 4 /czytaj całość >>>/

2012-10-22  15:25
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą działkę zaudowaną nr 347/1 położoną w Grodkowie przy ul. Sienkiewicza 14 - Wyspiańskiego 1 - lokal mieszkalny nr 2 /czytaj całość >>>/

2012-10-18  09:10
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą działkę zabudowaną nr 306/1 położoną w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 15
- lokal mieszkalny nr 2 /czytaj całość >>>/
- lokal mieszkalny nr 6 /czytaj całość >>>/

2012-10-15  09:30
Burmistrz Grodkowa przeznacza do dzierżawy grunty gminne na okres 3 lat na rzecz wnioskodawcy działkę nr 86/2 położoną we wsi Młodoszowice /czytaj całość >>>/

2012-10-04  14:47
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą działkę nr 347/1 położoną w Grodkowie przy ul. Sienkiewicza - Wyspiańskiego
- lokal mieszkalny nr 3 /czytaj całość >>>/
- lokal mieszkalny nr 8 /czytaj całość >>>/
- lokal mieszkalny nr 10 /czytaj całość >>>/

2012-10-02  14:20
Burmistrz Grodkowa przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą część działkę niezabudowanej nr 101/1 położoną w Grodkowie przy ul. Wrocławskiej - działka pod lokalizację boksu garażowego /czytaj całość >>>/

2012-09-19  13:46
Burmistrz Grodkowa przeznacza do dzierżwy grunty gminne na okres 3 lat na rzecz wnioskodawcy działkę nr 418 położoną we wsi Gnojna /czytaj całość >>>/

2012-09-19  12:25
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość Gminy Grodków stanowiącą działkę zabudowaną nr 190/6 - lokal mieszkalny Nr 2 przy ul. Szpitalnej w Grodkowie z udziałem w prawie do działki /czytaj całość >>>/

2012-09-11  14:38
Burmistrz Grodkowa przeznacza do dzierżawy grunty gminne na okres 3 lat na rzecz wnioskodawcy część działki nr 29/1 położoną we wsi Gałązczyce /czytaj całość >>>/

2012-09-11  14:33
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą działkę zabudowaną nr 347/1 - lokal mieszkalny Nr 1a przy ul. Sienkiewicza 14- Wyspiańskiego 1 wraz z udziałem w działce w Grodkowie /czytaj całość >>>/

2012-09-04  14:54
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość gminną zabudowaną stanowiącą działkę nr 216/4 położoną w Grodkowie przy ul. Ligonia /czytaj całość >>>/

2012-08-31  09:52
Burmistrz Grodkowa przeznacza do dzierżawy grunty gminne na okres 3 lat na rzecz wnioskodawcy część działki nr 76 i 77 położone we wsi Jędrzejów /czytaj całość >>>/

2012-08-31  09:50
Burmistrz Grodkowa przeznacza do dzierżawy grunty gminne na okres 3 lat na rzecz wnioskodawcy działkę nr 113/2 położoną we wsi Głebocko /czytaj całość >>>/

2012-08-17  10:15
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość zabudowaną budynkiem przystanku autobusowego (wiata przystankowa) z zasobu Gminy Grodków stanowiącą działkę nr 51/8 położoną we wsi Osiek Grodkowski /czytaj całość >>>/

2012-08-10  09:51
Burmistrz Grodkowa przeznacza do wydzierżawienia grunty gminne na okres 3 lat na rzecz wnioskodawcy działkę nr 179/6 położona we wsi Głębocko /czytaj całość >>>/

2012-06-22  13:54
Burmistrz Grodkowa przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą część działki niezabudowanej nr 154/15 położoną w Grodkowie przy ul. Wiejskiej 9 /czytaj całość >>>/

2012-06-22  11:28
Burmistrz Grodkowa przeznacza do dzierżawy grunty gminne na okres 3 lat na rzecz wnioskodawcy część działki nr 83/6 położoną we wsi Gierów  /czytaj całość >>>/

2012-06-22  11:26
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość gminną zabudowaną, położoną na terenie miasta Grodkowa, obejmujące sprzedaż budynku mieszkalnego i oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomość gminną stanowiącą działkę nr 180 położoną w Grodkowie przy ul. Klubowej 13 /czytaj całość >>>/

2012-06-22  11:22
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość gminną zabudowaną, położoną na terenie miasta Grodkowa, obejmujące sprzedaż budynku mieszkalnego i oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomość gminną stanowiącą działkę nr 715 położoną w Grodkowie przy ul. Zawadzkiego 40 /czytaj całość >>>/

2012-06-13  09:24
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość niezabudowaną z zasobu Gminy Grodkow stanowiącą działkę nr 124 położoną we wsi Sulisław /czytaj całość >>>/

2012-05-08  14:25
Burmistrz grodkowa przeznacza do wydzierżawienia w drodze przetargu niruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą działkę niezabudowaną nr 422/3 położoną w grodkowie przy ul. Warszawskiej 25 /czytaj całość >>>/

2012-05-07  14:06
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość gminną zabudowaną, położoną na terenie miasta Grodkowa, obejmującą sprzedaż budynku mieszkalnego i oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomość gminną stanowiącą działkę nr 180 położoną w Grodkowie przy ul. Klubowej 13 /czytaj całość >>>/

2012-05-07  14:04
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość gminną zabudowaną, położoną na terenie miasta Grodkowa, obejmujące sprzedaż budynku mieszkalnego i oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomość gminną stanowiącą działkę nr 715 położoną w Grodkowie przy ul. Zawadzkiego 40 /czytaj całość >>>/

2012-04-30  11:15
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość niezabudowaną z zasobu Gminy Grodków stanowiącą działkę nr 287 położoną we wsi Wierzbna  /czytaj całość >>>/

2012-04-30  11:13
Burmistrz Grodkowa przeznacza do dzierżawy grunty gminne na okres 3 lat na rzecz wnioskodawcy tj. działkę nr 27/2 położoną we wsi Mikołajowa /czytaj całość >>>/

2012-04-11  14:10
Burmistrz Grodkowa przeznacza do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat wraz ze sprzedażą budynku mieszkalnego, obejmujących działkę nr 365 położoną w Grodkowie przy ul. Wyspiańskiego 5 /czytaj całość >>>/

2012-04-11  14:07
Burmistrz Grodkowa przeznacza do wydzierżawienia w drodze przetargu nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą działkę niezabudowaną nr 422/3 położoną w Grodkowie przy ul. Warszawskiej /czytaj całość >>>/

2012-04-03  12:42
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą działki niezabudowane nr 1113/2 i 840/8 położone w Grodkowie przy ul. Fornalskie i ul. Makowej /czytaj całość >>>/

2012-03-29 12:21
Burmistrz Grodkowa przeznacza do dzierżawy grunty gminne na okres 3 lat na rzecz wnioskodawcy działkę nr 123/4 w Strzegowie z przeznaczeniem na grunty rolne /czytaj całość>>>/

2012-03-22 10:45
Burmistrz Grodkowa przeznacza do dzierżawy grunty gminne na okres 3 lat na rzecz wnioskodawcy działkę nr 79 w Jaszowie z przeznaczeniem na grunty rolne /czytaj całość>>>/

2012-03-16 14:00
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość Gminy Grodków stanowiącą działkę nr 221/1 - zabudowaną lokalnem użytkowym, położoną w Grodkowie przy ul. Ligonia 6A /czytaj całość>>>/

2012-03-12  11:45
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą działkę zabudowaną nr 306/6 - zabudowaną lokalem użytkowym (garażem) położoną w Grodkowie przy ul. Warszawskiej /czytaj całość >>>/

2012-02-17  12:59
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość niezabudowaną z zasobu Gminy Grodków stanowiącą działkę nr 252 położoną we wsi Więcmierzyce  /czytaj całość >>>/

2012-01-25  14:11
burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą działkę zabudowaną nr 322/5 położoną w Grodkowie przy ul. Moniuszki - budynek użytkowy /czytaj całość >>>/

2012-01-05  10:27
Burmistrz Grodkowa przeznacza do zbycia nieruchomość z zasobu nieruchomości Gminy Grodków stanowiącą działkę zabudowaną nr 263 położoną w Grodkowie przy ul. Rynek 4 - Wykaz - lokal użytkowy Nr U  /czytaj całość >>>/

 do góry