Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie działki nr 100/3 w miejscowości Kopice

Załączniki:
 do góry