FDS 2019-2020 Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwiosek wraz z odwodnieniem - etap I

logo FDS

Gmina Grodków zrealizowała zadanie pn. Przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwiosek wraz z odwodnieniem – etap Iw ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Głównym celem zadania było zapewnienie dobrych warunków komunikacyjnych i transportowych na najbardziej pilnych i istotnych odcinkach spójnej sieci dróg publicznych w obrębie Półwiosek, ważnych dla rozwoju gminy Grodków.

Zadanie było realizowane w II etapach:

  • w 2019 r. - przebudowa odcinka ul. Otmuchowskiej – przebudowano 320 metrowy odcinek łączący się z obwodnicą Grodkowa. Zapewnienie odpowiedniego stanu nawierzchni wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa na tym kolizyjnym skrzyżowaniu i poprawi dostępność komunikacyjną do zlokalizowanych przy ul. Otmuchowskiej lokalnych stref aktywności gospodarczych;
  • w 2020 r. - przebudowa ul. Ogrodowej – przebudowano 742 m drogi publicznej, co wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej do zlokalizowanych przy niej terenów mieszkaniowych, lokalnych punktów działalności gospodarczej i terenów niezagospodarowanych.

Łącznie efektem realizacji zadania jest przebudowa 1 062,00 mb dróg publicznych wraz z poboczami.

Koszt całkowity zadania – 1.564.522,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1.032.328,74 zł.

 

 do góry