Gmina Grodków przystąpiła do projektu LIFE realizowanego na terenie Województwa Opolskiego poprzez podpisanie umowy o Partnerstwo w dniu 31 marzec 2021 r.

Projekt LIFE AQP koordynowany przez Województwo Opolskie angażuje łącznie 43 współbeneficjentów oraz 8 partnerów. Wartość projektu to około 3 mln euro (ok. 13 mln zł), z czego dofinansowanie unijne z Programu LIFE wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł.

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach w związku z działaniami naprawczymi określonymi w programie ochrony powietrza (POP), poprzez:

  • Organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania, wspierającego wdrożenie POP. Wszystkie poziomy samorządu województwa opolskiego (gmina, powiat, województwo) powinny stosować te przepisy w praktyce.
  • Zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych wspierających działania w zakresie POP.

W ramach przedmiotowego projektu w Urzędzie Miasta i Gminy w Grodkowie został zatrudniony Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza, który będzie informował mieszkańców o możliwościach poprawy jakości powietrza oraz doradzi w jaki sposób uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła.

Więcej informacji o Projekcie LIFE pod adresem:  https://powietrze.opolskie.pl/

 do góry