Gmina Grodków zrealizowała projekt pn. „Rewitalizacja otoczenia Ratusza w Grodkowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Całkowita wartość projektu wyniosła 3.892.677,84zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2.362.999,42zł (64,20% wydatków kwalifikowanych).

Głównym założeniem ideowym rewitalizacji centrum Grodkowa było odtworzenie właściwej funkcji Rynku, która kształtowana w przedziale wieków została okupowana obcą tkanką urbanistyczną.

W ramach ww. projektu wykonano dojścia i dojazdy w formie ciągów pieszo-jezdnych wyłącznie z materiałów naturalnych, kamiennych o jednolitej stonowanej kolorystyce, która nie stanowi konkurencji dla głównego obiektu - Ratusza.

Wybudowano trzy zespoły parkingów (wzdłuż pierzei ul. Rynek) dla samochodów osobowych z uwzględnieniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych (52 stanowiska + 7 stanowisk dla osób niepełnosprawnych).

Nasadzono nowe drzewa (szczepiony klon kulisty) wokół Ratusza oraz kwartalnie w narożach płyty Rynku.

Wszystkie elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, włazy kanalizacyjne, osłony pni drzew) zostały dobrane w formach historyzujących, właściwych dla terenów zabytkowych.

Pomnik Józefa Elsnera został poddany renowacji i nieco zmieniła się jego lokalizacja.  

W części południowej zainstalowano fontannę w formie placu wodnego.

Rozbudowano istniejący układ oświetleniowy o elementy iluminacyjne – oświetlenie bryły Ratusza, pomnika Elsnera oraz zieleni urządzonej.

Pod płytą Rynku przebudowano sieć wodociągową i wybudowano sieć kanalizacji deszczowej.

Ponadto w celu zwiększenia bezpieczeństwa i uniknięcia aktów wandalizmu zainstalowano dwie kamery monitorujące otoczenie Ratusza

 

Wykonawcą projektu było konsorcjum firm:

PHU ROS s.c., Mieczysław Rosół, Marzena Rosół, Oskar Rosół ul. Wrocławska 50 F, 49-200 Grodków – lider;

VEGA Tomasz Sigurski, ul. Zegadłowicza 43/1,

50-226 Wrocław – partner

 

Realizacja projektu zakończyła się w 2011r.

 do góry