Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap I Żelazna


W latach 2010 - 2011 Gmina Grodków zrealizowałazadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap I – Żelazna” dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Całkowita wartość projektu wyniosła 5.904.433,63zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2.403.967,00zł (50% wydatków kwalifikowanych).

W ramach projektu wybudowano kanalizację tłoczną i grawitacyjną w miejscowości Żelazna z tranzytem do oczyszczalnio ścieków w Tarnowie Grodkowskim.

Wykonawcą była firma:

„SIB” s.c Artur Błaszczyk, Rafał Swoboda, ul. Polna 29c,                  
44-178 Przyszowice.

Celem planowanej operacji było podniesienie standardu życia mieszkańców miejscowości Żelazna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej warunkującej rozwój społeczno - gospodarczy. Ponadto uporządkowanie gospodarki ściekowej znacząco wpłynęło na stan środowiska naturalnego, poprawiło warunki sanitarne oraz zmniejszyło ryzyko zachorowań.

 do góry