Gmina Grodków zrealizowała projekt pn. „Polepszenie standardu nauczania – PSP nr 3 w Grodkowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, działanie 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1.472.939,76zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 799.956,21zł (73,68% wydatków kwalifikowanych).

W ramach projektu wykonano:

• remont sanitariatów na wszystkich kondygnacjach,

• wykonanie nowych posadzek,

• malowanie lub płytkowanie ścian wewnętrznych we wszystkich pomieszczeniach użytkowych,

• wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu do szkoły,

• wykonanie nowego ogrodzenia terenu szkoły.

Wykonawcą zadania była firma:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ATRA U” Jadwiga Flek

Ul. Grodkowska 9

48-300 Nysa

Realizacja projekt zakończyła się w 2013r.

Nowy rok szkolny 2013/2014 dzieci rozpoczęły w obiekcie dostosowanym do współczesnych norm obowiązujących w obiektach użyteczności publicznej i zapewniającym większe bezpieczeństwo uczniom, pracownikom szkoły oraz innym użytkownikom obiektu.Zmodernizowane sale dydaktyczne, odnowione ściany, wyciszone podłogi podniosły komfort nauki w szkole, jednocześnie zachęcając dzieci do korzystania z możliwości edukacyjnych i kulturalnych jakie stwarza im ten obiekt.

 

 do góry