Informujemy, że kolejne zadanie dofinansowane środkami z Unii Europejskiej zostało zakończone. W ramach projektu pn.: „Modernizacja alejek spacerowych w parku przy ul. Elsnera w Grodkowie" złożonego do działania 4.1/413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów zostało zmodernizowane 620 m2 alejek spacerowych, postawiono 14 ławek parkowych i 14 koszy betonowych. Wartość inwestycji 40 311,20 zł z czego dotacja wyniesie 25 000,00 zł.

 do góry