"Zmiana sposobu użytkowania byłego zaplecza sklepowego na świetlicę wiejską w miejscowości Jędrzejów"

29 sierpnia 2011r. Zarząd Województwa Opolskiego  Uchwałą Nr 1148/2011 zatwierdził listę operacji do współfinansowania w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013dla naboru przeprowadzonego w październiku zeszłego roku. Na liście operacji znalazł się projekt Gminy Grodków pn. "Zmiana sposobu użytkowania byłego zaplecza sklepowego na świetlicę wiejską w miejscowości Jędrzejów". W ramach realizacji inwestycji dokonano zmiany sposobu użytkowania byłego sklepu spożywczego na świetlicę wiejską. Zostały wykonane roboty murarskie, tynkarskie, malarskie, została wymieniona stolarka okienna, elewacja, dach, instalacje elektryczne , sanitarne i inne prace związane ze zmianą sposobu użytkowania.

Całkowity koszt operacji wynosi 401.322,98 zł, a kwota dofinansowania 243.670,00 zł.

 do góry