"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V Osiek Grodkowski"

Gmina Grodków informuje iż zakończyła realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V – Osiek Grodkowski” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Etap V obejmował budowę kanalizacji we wsi Osiek Grodkowski wraz z rurociągiem tłocznym tranzytowym do przepompowni we wsi Żelazna.

Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 3,4mln. zł z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 50% kosztów kwalifikowanych.

 do góry