1. BEDNARZ Dariusz

2. BIRECKI Paweł

3. BUDZIK Alicja

4. DEMSKA Jadwiga

5. GAJEWSKA Agnieszka

6. GAJEWSKI Dariusz

7. GUL Agnieszka

8. JOŃCZYK Ryszard

9. KWIATKOWSKI Marek

10. MAŚLANKA Czesław

11. OWSIŃSKI Krzysztof

12. PAWLAK Bogumiła

13. SZUCHTA Jolanta

14. WASILENKO-MIKUTA Agata

15. ZĄBKOWSKI Kamil

1. BEDNARZ Dariusz

2. BIRECKI Paweł

3. BUDZIK Alicja

4. DEMSKA Jadwiga

5. GAJEWSKA Agnieszka

6. GAJEWSKI Dariusz

7. GUL Agnieszka

8. JOŃCZYK Ryszard

9. KWIATKOWSKI Marek

10. MAŚLANKA Czesław

11. OWSIŃSKI Krzysztof

12. PAWLAK Bogumiła

13. SZUCHTA Jolanta

14. WASILENKO-MIKUTA Agata

15. ZĄBKOWSKI Kamil

1. GAJEWSKA Agnieszka

1. BEDNARZ Dariusz

2. BIRECKI Paweł

3. BUDZIK Alicja

4. DEMSKA Jadwiga

5. GAJEWSKI Dariusz

6. GUL Agnieszka

7. JOŃCZYK Ryszard

8. KWIATKOWSKI Marek

9. MAŚLANKA Czesław

10. OWSIŃSKI Krzysztof

11. PAWLAK Bogumiła

12. SZUCHTA Jolanta

13. WASILENKO-MIKUTA Agata

14. ZĄBKOWSKI Kamil

1. ZEMAN Tomasz

1. BEDNARZ Dariusz

2. BIRECKI Paweł

3. BUDZIK Alicja

4. DEMSKA Jadwiga

5. GAJEWSKI Dariusz

6. GUL Agnieszka

7. JOŃCZYK Ryszard

8. KWIATKOWSKI Marek

9. MAŚLANKA Czesław

10. OWSIŃSKI Krzysztof

11. PAWLAK Bogumiła

12. SZUCHTA Jolanta

13. WASILENKO-MIKUTA Agata

14. ZĄBKOWSKI Kamil

15. ZEMAN Tomasz

1. BEDNARZ Dariusz

2. BIRECKI Paweł

3. BUDZIK Alicja

4. DEMSKA Jadwiga

5. GAJEWSKI Dariusz

6. GUL Agnieszka

7. JOŃCZYK Ryszard

8. KWIATKOWSKIK Marek

9. MAŚLANKA Czesław

10. OWSIŃSKI Krzysztof

11. PAWLAK Bogumiła

12. SZUCHTA Jolanta

13. WASILENKO-MIKUTA Agata

14. ZĄBKOWSKI Kamil

15. ZEMAN Tomasz

1. BEDNARZ Dariusz

2. BIRECKI Paweł

3. BUDZIK Alicja

4. DEMSKA Jadwiga

5. DUDA Beata

6. GAJEWSKI Dariusz

7. GUL Agnieszka

GUL Agnieszka - korekta oświadczenia

8. KWIATKOWSKI Piotr

9. OWSIŃSKI Krzysztof

10. PAWLAK Bogumiła

11. RACZYŃSKA Ewa

12. SOBSTEL Sławomir

13. SZUCHTA Jolanta

14. WASILENKO-MIKUTA Agata

1. BEDNARZ Dariusz

2. BIRECKI Paweł

3. BUDZIK Alicja

4. BYJOS Paweł

5. DEMSKA Jadwiga

6. DUDA Beata

7. GAJEWSKI Dariusz

8. GUL Agnieszka

9. KWIATKOWSKI Piotr

10. OWSIŃSKI Krzysztof

11. PAWLAK Bogumiła

12. RACZYŃSKA Ewa

13. SOBSTEL Sławomir

14. SZUCHTA Jolanta

15. WASILENKO-MIKUTA Agata

1. BEDNARZ Dariusz

2. BIRECKI Paweł

3. BUDZIK Alicja

4. BYJOS Paweł

5. DEMSKA Jadwiga

6. DUDA Beata

7. GAJEWSKI Dariusz

8. GUL Agnieszka

9. KWIATKOWSKI Piotr

10. OWSIŃSKI Krzysztof

11. PAWLAK Bogumiła

12. RACZYŃSKA Ewa

13. SOBSTEL Sławomir

14. SZUCHTA Jolanta

15. WASILENKO-MIKUTA Agata

1. WASILENKO-MIKUTA Agata

1. BEDNARZ Dariusz

2. BIRECKI Paweł

3. BUDZIK Alicja

4. BYJOS Paweł

5. DEMSKA Jadwiga

6. DUDA Beata

7. GAJEWSKI Dariusz

8. GUL Agnieszka

9. KROK Miłosz

10. KWIATKOWSKI Piotr

11. OWSIŃSKI Krzysztof

12. PAWLAK Bogumiła

13. RACZYŃSKA Ewa

14. SOBSTEL Sławomir

15. SZUCHTA Jolanta

 do góry