WYNIKI głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. w Gminie Grodków 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 11.06.2024

WNIOSEK o wypłatę diety dla męża zaufania 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 10.06.2024

GODZINY rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 07.06.2024

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 15 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 29.05.2024

INFORMACJA o transporcie na wybory w dniu 9 czerwca 2024 r. 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 29.05.2024

MATERIAŁY dla Obwodowych Komisji Wyborczych: 

1) Broszura - wytyczne dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 21.05.2024

POSTANOWIENIE Nr 1019/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20.05.2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 21.05.2024

POSTANOWIENIE Nr 1022/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20.05.2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 21.05.2024

INFORMACJA o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.05.2024

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 13 maja 2024 r. o losowaniach i możliwości dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 14.05.2024

HARMONOGRAM dyżurów Urzędnika Wyborczego Gminy Grodków w zakresie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 08.05.2024

OBWIESZCZENIE Burmistrza Grodkowa z dnia 8 maja 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 08.05.2024

INFORMACJA Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 34 w Opolu o składach, siedzibie i pełnionych dyżurach 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 06.05.2024

ZARZĄDZENIE Burmistrza Grodkowa z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 25.04.2024

Inne informacje dot. wyborów 

1) Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

2) Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

3) Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat (Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.)

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 24.04.2024

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 24.04.2024

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 22 kwietnia 2024 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 24.04.2024

PROTOKÓŁ wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Grodkowa - ponowne głosowanie 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 21.04.2024

INFORMACJA o transporcie na wybory w dniu 21 kwietnia 2024 r. 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.04.2024

INFORMACJA o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2024 r. 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.04.2024

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego [WYCIĄG] 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 11.04.2024

UCHWAŁA Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r. 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 10.04.2024

PROTOKÓŁ z wyborów Burmistrza Grodkowa 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 09.04.2024

PROTOKÓŁ z wyborów do Rady Miejskiej w Grodkowie 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 09.04.2024

WNIOSEK o wypłatę diety dla mężów zaufania 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 03.04.2024

INFORMACJA o bezpłatnym transporcie na wybory w dniu 7 kwietnia 2024 r. 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 03.04.2024

POSTANOWIENIE Nr 619/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Grodków 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 28.03.2024

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 27.03.2024

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 13 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Brzeskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 27.03.2024

INFORMACJA o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z funkcjami 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 26.03.2024

POSTANOWIENIE Nr 596/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Grodków 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 26.03.2024

POSTANOWIENIE Nr 585/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 25 w gminie Grodków 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 26.03.2024

POSTANOWIENIE Nr 558/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 30 w gminie Grodków 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 20.03.2024

POSTANOWIENIE Nr 557/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w gminie Grodków 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 20.03.2024

POSTANOWIENIE Nr 503/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Grodków 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 20.03.2024

POSTANOWIENIE Nr 470/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w gminie Grodków 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 20.03.2024

POSTANOWIENIE Nr 472/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Grodków 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 20.03.2024

POSTANOWIENIE Nr 473/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Grodków 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 20.03.2024

MATERIAŁY dla Obwodowych Komisji Wyborczych: 

1) Prezentacja - szkolenie dla czlonków Obwodowych Komisji Wyborczych

2) Uchwała Nr 43/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

3) Uchwała Nr 102/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 20.03.2024

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 18.03.2024

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 18.03.2024

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 18 marca 2024 r. 2024 r. 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 18.03.2024

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Grodkowa zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 15.03.2024

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Grodkowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 15.03.2024

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Grodkowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 15.03.2024

KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej z 14 marca 2024 r. o terminie i miejscu losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Grodkowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 14.03.2024

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 marca 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 11.03.2024

KANDYDACI na Burmistrza Grodkowa 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 07.03.2024

KANDYDACI do Rady Miejskiej w Grodkowie 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 07.03.2024

OBWIESZCZENIE Burmistrza Grodkowa z dnia 6 marca 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 06.03.2024

HARMONOGRAM dyżurów Urzędnika Wyborczego Gminy Grodków w zakresie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 05.03.2024

POSTANOWIENIE Nr 384/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Grodków w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 05.03.2024

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie o składzie, siedzibie i dyżurach 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 27.02.2024, aktualizacja: 22 marca 2024

POSTANOWIENIE NR 338/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 27.02.2024

POSTANOWIENIE NR 337/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.  

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 27.02.2024

Link, pod którym kandydaci na radnych mogą, sprawdzić kiedy i w związku z czym składali oświadczenie lustracyjne 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 16.02.2024

Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa z dnia 9 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 09.02.2024

Obwieszczenie Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie okręgów wyborczych powiatu 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 09.02.2024

Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 2 lutego 2024 r. 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 09.02.2024

Inne informacje dot. wyborów 

1) Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

2) Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców

3) Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta

4) Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

5) Uchwała nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

6) Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 08.02.2024

Wyjaśnienia dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 08.02.2024

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

1) Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego

2) Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego

3) Oświadczenie pełnomocnika wyborczego

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 08.02.2024

Zarządzenie Burmistrza Grodkowa z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 06.02.2024

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzednia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.01.2024

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 21.12.2023

WNIOSEK o wypłatę diety dla męża zaufania 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 20.10.2023

INFORMACJA o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 13.10.2023

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 25 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 21 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 09.10.2023

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 25 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 51 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 09.10.2023

INFORMACJA o bezpłatnym transporcie na wybory w dniu 15 października 2023 r. 

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 05.10.2023

INFORMACJA o składach obwodowych komisji wyborczych z funkcjami

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 29.09.2023

POSTANOWIENIE Nr 284/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 26.09.2023

POSTANOWIENIE Nr 281/2023 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 25.09.2023

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 18 września 2023 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 18.09.2023

Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa z dnia 14 wrzesnia 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 14.09.2023

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 12.09.2023

Postanowienie Nr 263/2023 komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 września 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Grodków w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 12.09.2023

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 01.09.2023

Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 01.09.2023

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 31.08.2023

Obwieszczenie PKW z dnia 14.08.2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 31.08.2023

Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 24.08.2023

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 22.08.2023

Zarządzenie Nr 0050.1017.2023 Burmistrza Grodkowa z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 22.08.2023

POSTANOWIENIE Nr 213/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Gminie Grodków w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 01.09.2023

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Grodków na stałe obwody głosowania

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 29.05.2023

INFORMACJA o sposobie głosownaia oraz warunkach ważności głosu w referendum ogólnokrajowym

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 13.10.2023

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 22.08.2023

Podział Gminy Grodków na okręgi wyborcze- uchwała


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 14.06.2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Grodkowie przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 14.06.2021


Informacja o składzie i dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 12.06.2021


Informacja o aktualnym składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Grodków

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 10.06.2021


Postanowienie Nr 53/2021 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Grodków

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 10.06.2021


Postanowienie Nr 51/2021 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Grodków

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 07.06.2021


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie z dnia 4 czerwca 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Grodkowie zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 04.06.2021


Zarządzenie Nr 69/21 Wojewody Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 115/20 Wojewody Opolskiego z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Grodkowie

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 29.04.2021


Zarządzenie Nr 36/21 Wojewody Opolskiego z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 115/20 Wojewody Opolskiego z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Grodkowie

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.03.2021


Uchwała nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie skreślenia z zarejestrowanej listy kandydatów kandydata na radnego oraz unieważnieniu rejestracji listy

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 25.02.2021


Zarządzenie Nr 6/21 Wojewody Opolskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 115/20 Wojewody Opolskiego z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Grodkowie

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 19.01.2021


Zarządzenie Nr 144/20 Wojewody Opolskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 115/20 Wojewody Opolskiego z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Grodkowie

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.12.2020


Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 03.12.2020


Postanowienie Nr 918/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Grodkowie zarządzonych na dzień 20 grudnia 2020 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 27.11.2020


Postanowienie Nr 917/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Grodków

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 27.11.2020


Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa z dnia 20 listopada 2020 r. o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Grodkowie w okręgu wyborczym nr 3, zarządzonych na dzień 20 grudnia 2020 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 20.11.2020


Obwieszczenie MKW w Grodkowie z dnia 18 listopada 2020 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Grodkowie, zarządzonych na dzień 20 grudnia 2020 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 18.11.2020


Obwieszczenie MKW w Grodkowie z dnia 18 listopada 2020 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Grodkowie, zarządzonych na dzień 20 grudnia 2020 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 18.11.2020


KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie z dnia 17 listopada 2020 r. o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Grodkowie, zarządzonych na dzień 20 grudnia 2020 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.11.2020


Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 13.11.2020

Uchwała w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 13.11.2020

Dyżur Urzędnika Wyborczego

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 13.11.2020

Skład, funkcje i dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 12.11.2020

Postanowienie Nr 911/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 10.11.2020

Postanowienie Nr 910/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 10.11.2020

Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 29 października o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Grodkowie zarządzonych na dzień 20 grudnia 2020 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 29.10.2020

Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa z dnia 26 października 2020 r. o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 26.10.2020

Zarządzenie Burmistrza Grodkowa z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 26.10.2020

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 22.10.2020

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 22.10.2020

Oświadczenie o utworzeniu KWW
Oświadczenie pełnomocnika
Zawiadomienie o utworzeniu KWW

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 22.10.2020

Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 22 października 2020 r. w związku z zarządzonymi na dzień 20 grudnia 2020 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Grodkowie w okręgu wyborczym nr 3

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 22.10.2020

Zarządzenie Nr 115/20 Wojewody Opolskiego z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Grodkowie wraz z kalendarzem wyborczym

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 22.10.2020

Link do wyborów na stronie delegatury KBW w Opolu

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 22.10.2020

Postanowienie Nr 888/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 12 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w gminie Grodków

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 12.07.2020

Postanowienie Nr 887/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 12 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Grodków

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 12.07.2020

Wybory Prezydenta RP 2020: "Jak zagłosować korespondencyjnie w kraju?" - nowa kampania edukacyjna PKW

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.06.2020

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

"Wypełniony wniosek proszę osobiście przynieść do Urzędu Miejskiego w Grodkowie, pok. nr 29 i odebrać zaświadczenie lub, jeśli wnioskodawca nie może osobiście stawić się w urzędzie, wypełnić wniosek wskazując osobę do odbioru, podpisać się czytelnym podpisem, zeskanować dokument i wysłać na maila urzędu um@grodkow.pl lub sekretariat@grodkow.pl , po czym pełnomocnik będzie mógł odebrać zaświadczenie za wnioskodawcę."

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.06.2020

Obowieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.06.2020

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w II turze wyborów

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.06.2020

Protokoły głosowania z OKW w Gminie Grodków w wyborach na Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2020 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.06.2020

Informacja o rozpoczęciu pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 28 czerwca 2020 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 26.06.2020

Informacja o aktualnych składach i funkcjach członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 26.06.2020

Postanowienie Nr 596/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Grodków

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 25.06.2020

Postanowienie Nr 199/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Grodków

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.06.2020

Postanowienie Nr 149/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w gminie Grodków

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.06.2020

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 27 w Opolu z dnia 15 czerwca 2020 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.06.2020

Informacja o I posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 16.06.2020

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dziem 28 czerwca 2020 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 16.06.2020

Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 15.06.2020

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 12 czerwca 2020 r. w celu powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 12.06.2020

Postanowienie Nr 126/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Grodków w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 12.06.2020

Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa z dnia 9 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 09.06.2020

Wyjaśnienia dotyczące wyborów korespondencyjnych

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 08.06.2020

Zarządzenie Nr 0050.292.2020 Burmistrza Grodkowa z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 05.06.2020

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta RP

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą w wyborach Prezydenta RP

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 04.06.2020

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 04.06.2020

Dyżur Urzędnika Wyborczego

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 04.06.2020

Wzór zgłoszenia na członka OKW - komitet wyborczy

Wzór zgłoszenia na członka OKW - komisarz wyborczy

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 04.06.2020

Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 04.06.2020

Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 04.06.2020

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 08.05.2020

Ostatecznie, komisje powołane zostały wyłącznie w tych gminach i obwodach, w których występował minimalna, ustawowa, liczba kandydatów – 5 osób. Pozostałe komisje, w których nie ma wymaganego ustawowo minimum, nie zostały powołane.

Z uwagi na bieżącą sytuację sanitarno-epidemiologiczną Komisarze Wyborczy w Opolu wstrzymują zwołanie oraz organizację pierwszych posiedzeń OKW do odwołania.

Postanowienie Nr 86/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 21.04.2020

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.04.2020

Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 16.04.2020

Postanowienie Nr 71/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Grodków w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 14.04.2020

Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 10.04.2020

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 08.04.2020

UWAGA! Po konsultacji z Komisarzem Wyborczym w Opolu dyżury stacjonarne w Urzędzie Miejskim w Grodkowie Urzędnika Wyborczego są zawieszone do odwołania.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 13.03.2020

UWAGA! Pełnomocnicy komitetów wyborczych/osoby upoważnione proszone są o przekazywanie wypełnionych zgłoszeń drogą mailową (zdjęcie lub skan) na adres: um@grodkow.pl lub przesłanie pocztą tradycyjną.
Proszę nie przychodzić do urzędu.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 13.03.2020

UWAGA! Osoby zainteresowane pracą w obwodowych komisjach wyborczych proszone są o przekazywanie wypełnionych zgłoszeń drogą mailową (zdjęcie lub skan) na adres: um@grodkow.pl

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 11.03.2020

Dyżur Urzędnika Wyborczego

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 27.02.2020

Wzór zgłoszenia na członka OKW - komitet wyborczy

Wzór zgłoszenia na członka OKW - komisarz wyborczy

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 24.02.2020

Informacja o o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 24.02.2020

Informacja o o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 24.02.2020

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 24.02.2020

Zarządzenie Burmistrza Grodkowa z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 12.02.2020

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 06.02.2020

Wyniki głosowania do Sejmu RP w Gminie Grodków

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 14.10.2019

Wyniki głosowania do Senatu RP w Gminie Grodków

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 14.10.2019

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 12.10.2019

Postanowienie Nr 763/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 12 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Grodków

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 12.10.2019

Postanowienie Nr 752/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Grodków

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 11.10.2019

Postanowienie Nr 749/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Grodków

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 11.10.2019

Postanowienie Nr 722/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w gminie Grodków

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 10.10.2019

Postanowienie Nr 704/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w gminie Grodków

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 09.10.2019

Postanowienie Nr 703/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Grodków

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 09.10.2019

Informacja o rozpoczęciu pracy OKW w dniu 13 października 2019 r. w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 09.10.2019

Postanowienie Nr 674/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Grodków

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 08.10.2019

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 17 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 21 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 04.10.2019

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 17 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 51 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 04.10.2019

Materiały dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych
Prezentacja - cz. I - Przeprowadzenie głosowania
- Prezentacja - cz. II - Ustalenie wyników głosowania
- Prezentacja - Przykłady oddania głosu ważnego i nieważnego
- Wytyczne - Broszura

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 02.10.2019

Termin I posiedzenia i szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 23.09.2019

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 23.09.2019

Informacja o dyżurze Urzędnika Wyborczego - dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.09.2019

Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2019 r. o dodatkowych zgłoszeniach przez komitety wyborcze kandydatów do komisji wyborczych

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.09.2019

Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa z dnia 28 suerpnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 28.08.2019

Postanowienie 504/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Grodków w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 27.08.2019

Dyżur Urzędnika Wyborczego

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 27.08.2019

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 26 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 27.08.2019

Zarządzenie Nr 0050.130.2019 Burmistrza Grodkowa z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 14.08.2019

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 13.08.2019

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 13.08.2019

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 13.08.2019

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 13.08.2019

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 13.08.2019

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 13.08.2019

Wniosek o głosowanie przez pełnomocnika

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 13.08.2019

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 13.08.2019

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 13.08.2019

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitek Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 paździrnika 2019 r.

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 13.08.2019

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitek Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 13.08.2019

Informacja o rozpoczęciu pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 26 maja 2019 r. w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 23.05.2019
Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.05.2019
Postanowienie NR 342/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.05.2019
Obwieszczenie Okregowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 15.05.2019
Postanowienie NR 315/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 13.05.2019
Postanowienie NR 287/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 09.05.2019
Postanowienie NR 284/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 07.05.2019
Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania w gminie Grodków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 29.04.2019
Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa z dnia 18.04.2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 19.04.2019
Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 34 w Opolu z dnia 17.04.2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 19.04.2019
Postanowienie 238/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Grodków w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.04.2019
Dyżury Urzędnika Wyborczego
Dyżury Urzędnika Wyborczego
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 10.04.2019
Uchwała Nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27.02.2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 07.03.2019
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - druk
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 07.03.2019
Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27.02.2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 07.03.2019
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 07.03.2019
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 07.03.2019
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 07.03.2019
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 07.03.2019
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 07.03.2019
Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Burmistrza Grodkowa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 07.03.2019
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 07.03.2019

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23.10.2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 25.10.2018
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23.10.2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 25.10.2018
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Grodkowa
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 23.10.2018
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Grodkowie
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 23.10.2018
Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 20.10.2018
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 19.10.2018 r. w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 10 w gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 19.10.2018
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 w gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 19.10.2018
Dyżur Urzędnika Wyborczego
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 18.10.2018
Wykaz telefonów
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 18.10.2018
Informacja o rozpoczęciu pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 18.10.2018
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 17.10.2018 r. w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 15 w gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 18.10.2018
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16.10.2018 r. w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 w gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 18.10.2018
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16.10.2018 r. w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 18.10.2018
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.10.2018
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 16.10.2018
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 16.10.2018
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorzadu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 16.10.2018
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15.10.2018 r. w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 8 w gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 16.10.2018
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 08.10.2018 r. w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 w gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 16.10.2018
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 12.10.2018 r. w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 w gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 15.10.2018
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11.10.2018 r. w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 14 w gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 12.10.2018
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11.10.2018 r. w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 9 w gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 12.10.2018
Komunikat Urzędnika Wyborczego o terminie i miejscu posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 04.10.2018
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Grodkowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 02.10.2018
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Grodkowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 02.10.2018
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Grodkowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 02.10.2018
Powołanie obwodowych komisji wyborczych
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 01.10.2018
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie z dnia 28 września 2018 r. o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 28.09.2018
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie w miesiącu październiku
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 28.09.2018
Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 25 września 2018 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 25.09.2018
Dyżur Urzędnika Wyborczego w Gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 25.09.2018
Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 21.09.2018
Uchwała Nr XLII/394/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/361/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 14.09.2018
Uchwała Nr XLII/385/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 14.09.2018
Informacja o składzie oraz dyżurach na miesiąc wrzesień 2018 r. Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 11.09.2018
Zasady i sposób zgłaszania kandydatów w wyborach burmistrza
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 11.09.2018
Zasady i sposoby zgłaszania list kandydatów na radnych
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 11.09.2018
Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 11.09.2018
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 10.09.2018
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 10.09.2018
Dyżur Urzędnika Wyborczego w Gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 10.09.2018
Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 6 września 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 07.09.2018
Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie w wyborach do Rady Miejskiej w Grodkowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 22.08.2018
Obwieszczenie Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych powiatu
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 22.08.2018
Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.08.2018
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.08.2018
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.08.2018
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.08.2018
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.08.2018
Wszelkie informacje oraz wyjaśnienia
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.08.2018
Tworzenie komitetów
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.08.2018
Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.08.2018
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.08.2018
Zarządzenie Nr 0050.748.2018 Burmistrza Grodkowa z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.08.2018

  • Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318)  informuje się, że w dniu 11 sierpień 2015 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 29 w sali konferencyjnej (I piętro) odbędzie się publiczne losowanie kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Grodków w Referendum Ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

  • Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
    Na podstawie art. 182 par. 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) informuje się, że w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miesjkim w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 29 w sali konferencyjnej (I piętro) odbędzie się publiczne losowanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Grodków w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

  • Informacja PKW w sprawie dopisywania do spisu wyborców

 do góry