Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dot. transplantacji wśród lokalnej społeczności (skan petycji)

Numer petycji:

1/2023

Podmiot wnoszący:

wyłączenie jawności

Data złożenia:

 15.02.2023 r.

Przebieg postępowania:

Odpowiedź: pismo

Informację wytworzył: Anna Jakubów - Biuro Rady


Przedmiot petycji:

Petycja o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno Państwo (skan petycji)

Numer petycji:

2/2023

Podmiot wnoszący:

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody

Data złożenia:

 27.03.2023 r.

Przebieg postępowania:

Odpowiedź: pismo

Informację wytworzył: Andrzej Romian - Sekretarz Gminy


Przedmiot petycji:

Petycja o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/Petentów/Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej samorządu (skan petycji)

Numer petycji:

3/2023

Podmiot wnoszący:

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Data złożenia:

 23.11.2023 r.

Przebieg postępowania:

Odpowiedź: pismo

Informację wytworzył: Andrzej Romian - Sekretarz Gminy

Przedmiot petycji:

W sprawie naprawy programu ochrony powietrza (skan petycji)

Numer petycji:

1/2022

Podmiot wnoszący:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece

Data złożenia:

 16.01.2022 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: pismo

Informację wytworzył: Ireneusz Dyła - Kierownik Wydziału GKiOŚ


Przedmiot petycji:

W sprawie rolników zainteresowanych przekazaniem swoich nieruchomości na cele związane z budową elektrowni wiatrowych (skan petycji)

Numer petycji:

2/2022

Podmiot wnoszący:

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Data złożenia:

 21.06.2022 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: pismo

Informację wytworzył: Arkadiusz Broda - Energetyk Gminny


Przedmiot petycji:

Petycja do tutejszej gminy ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy (skan petycji)

Numer petycji:

3/2022

Podmiot wnoszący:

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny

Data złożenia:

 16.08.2022 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: pismo

Informację wytworzyła: Lesław Gajewski - Wydział USC


Przedmiot petycji:

Protest i nie wyrażenie zgody na planowane zmiany dotyczące budowania garaży, usuwania istniejących drzew - teren ul. Wiejskiej w Grodkowie (dz.nr 154/25) (skan petycji)

Numer petycji:

4/2022

Podmiot wnoszący:

Mieszkańcy miasta i gminy Grodków

Data złożenia:

 26.08.2022 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: pismo

Informację wytworzyła: Marzena Ostachowska-Błoch - Kierownik Wydziału GGR


Przedmiot petycji:

Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą udostępniania przez Urząd urządzeń służących do dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej. Ewentualnego zaplanowania postępowania w trybie uproszczonym do 130 tys. pln lub w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, którego przedmiotem będzie ewentualne zamówienie tego typu urządzeń - jeszcze przed zimową ewentualną - kolejną falą pandemii (skan petycji)

Numer petycji:

5/2022

Podmiot wnoszący:

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Data złożenia:

 17.10.2022 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: pismo

Informację wytworzył: Andrzej Romian – Sekretarz Gminy


Informacja na temat petycji za 2022 rok

Realizacja obowiązku wynikającego z art. 14 ustawy z dnia11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870)

Lp.

Numer petycji

Wnioskodawca

Przedmiot petycji

Data złożenia

Termin ustawowy

Data odpowiedzi

Informacje o sposobie załatwienia petycji

1

1/2022

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece

W sprawie naprawy programu ochrony powietrza

16.01.22

16.04.22

18.02.22

Przekazano wg właściwości

2

2/2022

Szulc-Efekt sp. z o. o.

W sprawie rolników zainteresowanych przekazaniem swoich nieruchomości na cele związane z budową elektrowni wiatrowych

21.06.22

21.09.22

12.09.22

Udzielono odpowiedzi

3

3/2022

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny

Petycja do tutejszej gminy w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy

16.08.22

16.11.22

12.10.22

Udzielono odpowiedzi

4

4/2022

Mieszkańcy miasta i gminy Grodków

Protest i nie wyrażenie zgody na planowane zmiany dotyczące budowania garaży, usuwania istniejących drzew – teren ul. Wiejskiej w Grodkowie

26.08.22

26.11.22

12.10.22

Udzielono odpowiedzi

5

5/2022

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą udostępniania przez Urząd urządzeń służących do dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej. Ewentualnego zaplanowania postępowania w trybie uproszczonym do 130 tys. pln lub w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, którego przedmiotem będzie ewentualne zamówienie tego typu urządzeń - jeszcze przed zimową ewentualną - kolejną falą pandemii

17.10.22

17.01.23

16.01.23

Udzielono odpowiedzi

Przedmiot petycji:

List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych w Polsce "Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej szczepionce!" (skan petycji) + (uzupełnienie petycji)+ (linki do artykułów)

Numer petycji:

1/2021

Podmiot wnoszący:

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Data złożenia:

 05.01.2021 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: uchwała Rady Miejskiej

Informację wytworzył: Anna Jakubów - Biuro Rady


Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie profilaktyki niedoboru witaminy D (skan petycji)

Numer petycji:

2/2021

Podmiot wnoszący:

wyłączenie jawności

Data złożenia:

 08.02.2021 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: podmiot wnoszący wycofał petycję (skan wycofania)

Informację wytworzył: Anna Jakubów - Biuro Rady


Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie wydania opinii dotyczącej przeprowadzenia Referendum Ludowego (skan petycji)

Numer petycji:

3/2021

Podmiot wnoszący:

Teresa Garland

Data złożenia:

 23.02.2021 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: uchwała Rady Miejskiej

Informację wytworzył: Anna Jakubów - Biuro Rady


Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego (skan petycji)

Numer petycji:

4/2021

Podmiot wnoszący:

Teresa Garland w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Data złożenia:

 02.03.2021 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: uchwała Rady Miejskiej

Informację wytworzył: Anna Jakubów - Biuro Rady


Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie nadzwyczajnego zwołania posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych (skan petycji) + (uzupełnienie petycji)

Numer petycji:

5/2021

Podmiot wnoszący:

Fundacja im. N.T.

Data złożenia:

 21.12.2021 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: uchwała Rady Miejskiej

Informację wytworzył: Anna Jakubów - Biuro Rady


Informacja na temat petycji za 2021 rok

Realizacja obowiązku wynikającego z art. 14 ustawy z dnia11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870)

Przedmiot petycji:

Petycja przyjęcie przez Radę Miasta/Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem oraz zobowiązania Burmistrza do Wykonania uchwały, opublikowania jej, przekazania dyrektorom szkół i przedszkoli na terenie gminy oraz przekazania uchwały władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym(skan petycji)

Numer petycji:

1/2020

Podmiot wnoszący:

Koalicja Polska Wolna od 5G

Data złożenia:

 24.03.2020 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: uchwała Rady Miejskiej

Informację wytworzył: Elżbieta Zajchter - Biuro Rady


Przedmiot petycji:

Pismo w sprawie udostępnienia platformy zakupowej w celu elektronizacji procedur urzędowych (skan petycji)

Numer petycji:

2/2020

Podmiot wnoszący:

Open Nexus Sp. zo.o. Julia Jancy

Data złożenia:

 27.03.2020 r.

Przebieg postępowania:

Odpowiedź na petycję nie jest konieczna

Informację wytworzył: Iwona Kokowska-Paluch - Wydział IGP


Przedmiot petycji:

W interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenia lokalnej "tarczy antykryzysowej") (skan petycji)

Numer petycji:

3/2020

Podmiot wnoszący:

Renata Sutor

Data złożenia:

 03.04.2020 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: uchwała Rady Miejskiej

Informację wytworzył: Andrzej Romian - Sekretarz Gminy


Przedmiot petycji:

Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji oraz zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie zamówienie płynów do dezynfekcji rąk (skan petycji)

Numer petycji:

4/2020

Podmiot wnoszący:

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Data złożenia:

 21.08.2020 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: pismo

Informację wytworzył: Agnieszka Maj - Kierwonik Wydziału Organizacyjnego


Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie uzyskania pisemnych gwarancji przez Rząd RP ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (skan petycji)

Numer petycji:

5/2020

Podmiot wnoszący:

Adam Kania

Data złożenia:

 14.12.2020 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: uchwała Rady Miejskiej

Informację wytworzył: Anna Jakubów - Biuro Rady


Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie uchwalenia przez Radę Miejską w Grodkowie uchwały "W sprawie obronie prawdy, godności i wolności człowieka" (skan petycji)

Numer petycji:

6/2020

Podmiot wnoszący:

Teresa Garland

Data złożenia:

 21.12.2020 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: uchwała Rady Miejskiej

Informację wytworzył: Anna Jakubów - Biuro Rady


Informacja na temat petycji za 2020 rok

Realizacja obowiązku wynikającego z art. 14 ustawy z dnia11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870)

Lp.

Numer petycji

Wnioskodawca

Przedmiot petycji

Data złożenia

Termin ustawowy

Data odpowiedzi

Informacje o sposobie załatwienia petycji

1

1/2020

Koalicja Polska Wolna od 5G

Przyjęcie przez Radę Miasta/Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektro skażeniem

24.03.20

24.06.20

24.06.20

Udzielono odpowiedzi

2

2/2020

Open Nexus Sp. z o.o. Julia Jancy

W sprawie udostępnienia platformy zakupowej w celu elektronizacji zamówień publicznych

27.03.20

27.06.20

08.05.20

Umieszczono na stronie, bez konieczności odpowiedzi

3

3/2020

Renata Sutor

W zakresie zmian przepisów prawa miejscowego.

03.04.20

03.07.20

26.06.20

Udzielono odpowiedzi

4

4/2020

Szulc-Efekt sp. Z o.o.

Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji oraz zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie zamówienie płynów do dezynfekcji rąk

21.08.20

21.11.20

15.10.20

Udzielono odpowiedzi

5

5/2020

Adam Kania

W sprawie uzyskania pisemnych gwarancji przez Rząd RP ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

14.12.20

14.03.21

19.02.21

Udzielono odpowiedzi

6

6/2020

Teresa Garland

W sprawie uchwalenia przez Radę Miejską w Grodkowie uchwały "W sprawie obrony prawdy, godności i wolności człowieka.

21.12.20

21.03.21

19.02.21

Udzielono odpowiedzi


Przedmiot petycji:

Petycja o zebranie ofert rynkowych w obszarze telefonii komórkowej oraz dokonanie analizy wydatków (skan petycji)

Numer petycji:

1/2019

Podmiot wnoszący:

Osoba prawna
Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc

Data złożenia:

 29.05.2019 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: skan odpowiedzi

Informację wytworzył: Dariusz Świerczyński - Wydział Organizacyjny


Przedmiot petycji:

Petycja ws. modernizacji parku maszynowego - przeznaczonego zadań do oczyszczania Gminy (skan petycji)

Numer petycji:

2/2019

Podmiot wnoszący:

Osoba prawna
Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc

Data złożenia:

 07.06.2019 r.

Przebieg postępowania:

Spółka występuje o zaplanowanie postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa. W ocenie tut. Jednostki, pismo nie zostało uznane za petycję. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.) przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Zatem planowanie postepowań nie jest przedmiotem petycji. sposób załatwienia

Informację wytworzył: Iwona Kokowska-Paluch - Wydział IGP


Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie budowy ferm bydła w miejscowościach Jaszów, Bogdanów i Kobiela.(skan petycji)

Numer petycji:

3/2019

Podmiot wnoszący:

Rada Sołecka wsi Jaszów
Mieszkańcy sołectw: Jaszów Bogdanów, Strzegów, Kobiela

Data złożenia:

 12.06.2019 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: skan odpowiedzi

Informację wytworzył: Agnieszka Kubik - Wydział IGP


Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie udostępniania kaplicy pogrzebowej w Grodkowie przy ul. Szpitalnej (skan petycji)

Numer petycji:

4/2019

Podmiot wnoszący:

Mieszkańcy Miasta i Gminy Grodków

Data złożenia:

 21.10.2019 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: skan odpowiedzi

Informację wytworzył: Marzena Ostachowska-Błoch - Kierownik Wydziału GGR


Przedmiot petycji:

Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa (skan petycji)

Numer petycji:

5/2019

Podmiot wnoszący:

Renata Sutor

Data złożenia:

 04.10.2019 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: skan odpowiedzi

Informację wytworzył: Andrzej Romian - Sekretarz Gminy


Przedmiot petycji:

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego(skan petycji)

Numer petycji:

6/2019

Podmiot wnoszący:

Renata Sutor

Data złożenia:

 18.11.2019 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: skan odpowiedzi

Informację wytworzył: Andrzej Romian - Sekretarz Gminy


Przedmiot petycji:

Petycja o wprowadzenie oznaczeń przystanków autobusowych (skan petycji)

Numer petycji:

7/2019

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

 05.08.2019 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: skan odpowiedzi

Informację wytworzył: Justyna Bednarska - Wydział GK


Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach, peronach, stanowiskach, dworcach, stacjach zwanymi dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi (skan petycji)

Numer petycji:

8/2019

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

 05.11.2019 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: skan odpowiedzi

Informację wytworzył: Justyna Bednarska - Wydział GK


Przedmiot petycji:

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (skan petycji)

Numer petycji:

9/2019

Podmiot wnoszący:

Renata Sutor

Data złożenia:

 06.12.2019 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: skan odpowiedzi

Informację wytworzył: Justyna Bednarska - Wydział GK

Informacja na temat petycji za 2019 rok

Realizacja obowiązku wynikającego z art. 14 ustawy z dnia11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870)

Numer petycji

Wnioskodawca

Przedmiot petycji

Data złożenia

Termin ustawowy

Data odpowiedzi

Informacje o sposobie załatwienia petycji

1

1/2019

Szulc Efekt Sp. z o.o. Warszawa

Petycja dotycząca analizy wydatków i zebrania ofert w zakresie usług telekomunikacyjnych.

29.05.19

29.08.19

07.08.19

Udzielono odpowiedzi

2

2/2019

Szulc Efekt Sp. z o.o. Warszawa

Petycja w sprawie zaplanowania działań, których celem będzie modernizacja parku maszynowego.

07.06.19

07.09.19

19.06.19

Zamieszczono treść odpowiedzi

3

3/2019

Rada Sołecka Wsi Jaszów

Petycja w sprawie budowy fermy bydła opasowego.

12.06.19

12.09.19

09.08.19

Udzielono odpowiedzi

4

4/2019

Mieszkańcy Gminy Grodków

Petycja w sprawie kaplicy pogrzebowej w Grodkowie.

21.10.19

21.01.20

04.12.19

Udzielono odpowiedzi

5

5/2019

Renata Sutor

Rabka Zdrój

Petycja w sprawie zmian w zakresie przepisów prawa.

04.10.19

04.01.20

03.12.19

Udzielono odpowiedzi

6

6/2019

Renata Sutor

Rabka Zdrój

Petycja w sprawie zmian w zakresie przepisów prawa miejscowego.

18.11.19

18.02.20

18.12.19

Udzielono odpowiedzi

7

7/2019

Petycja w sprawie oznaczeń przystanków autobusowych.

05.08.19

05.11.19

07.08.19

Udzielono odpowiedzi

8

8/2019

Petycja w sprawie umieszczania informacji na przystankach, peronach, dworcach itp.

05.11.19

05.02.20

14.01.20

Udzielono odpowiedzi

9

9/2019

Renata Sutor

Rabka Zdrój

Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego i poparcie petycji w formie uchwały.

06.12.19

06.03.20

02.03.20

Udzielono odpowiedzi

Przedmiot petycji:

Petycja o próbę wdrożenia w Gminie – rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych – Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii (skan wniosku + załącznik nr 1 + załącznik nr 2)

Numer petycji:

1/2018

Podmiot wnoszący:

Osoba prawna

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

Data złożenia:

 13.09.2018 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: skan odpowiedzi

Informację wytworzył:

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie przeprowadzenia analizy i rozważenia instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd – testowo lub docelowo – systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną a także o przekazanie tekstu petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół) (skan wniosku)

Numer petycji:

2/2018

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

 20.08.2018 r.

Przebieg postępowania:

Petycję przekazano do podległych szkół podstawowych za pośrednictwem Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie (skan potwierdzenia przesłania).

Odpowiedź: skan odpowiedzi

Informację wytworzył: Anna Zając

Przedmiot petycji:

Petycja o o informację w zakresie postępowań w sprawie zamówień publicznych, w tym elektronizacji zamówień publicznych (skan wniosku)

Numer petycji:

3/2018

Podmiot wnoszący:

Osoba prawna

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

Data złożenia:

 08.11.2018 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: skan odpowiedzi

Informację wytworzyła: Iwona Kokowska-Paluch

Przedmiot petycji:

Petycja o zmianę organizacji ruchu i parkowania przy Rynku (skan wniosku)

Numer petycji:

4/2018

Podmiot wnoszący:

Agata Wasilenko_Mikuta

radna Rady Miejskiej w Grodkowie

Data złożenia:

 12.12.2018 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: skan odpowiedzi

Informację wytworzyła: Justyna Bednarska - Wydział GK

Informacja na temat petycji za 2018 rok

Realizacja obowiązku wynikającego z art. 14 ustawy z dnia11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870)

Lp.

Numer petycji

Wnioskodawca

Przedmiot petycji

Data złożenia

Termin ustawowy

Data odpowiedzi

Informacje o sposobie załatwienia petycji

1

1/2018

Szulc-Efekt sp. z o.o. Warszawa

Petycja dotycząca wdrożenia systemu zarządzania i monitorowania energii.

13.09.18

13.12.18

03.12.18

Udzielono odpowiedzi

2

2/2018

Petycja dotycząca analizy i instalacji systemów fotowoltaicznych.

20.08.18

20.11.18

14.11.18

Udzielono odpowiedzi

3

3/2018

Szulc-Efekt sp. z o.o. Warszawa

Petycja dotycząca możliwości wdrożenia procedur związanych z używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

08.11.18

08.02.19

06.02.19

Udzielono odpowiedzi

4

4/2018

Agata Wasilenko-Mikuta

Radna Rady Miejskiej

Petycja dotycząca zmiany organizacji ruchu i parkowania przy Rynku.

12.12.18

12.03.19

11.01.19

Udzielono odpowiedzi

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuję, iż w 2017 r. zostały wniesione 4 petycje. Przedmiot oraz sposób załatwienia sprawy opisany jest odrębnie dla każdej z petycji (w postaci skanów dokumentów).

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie opublikowania - w całości - wniosku na stronie Internetowej (lub w BIP) Gminy/Miasta - Adresata (skan wniosku)

Numer petycji:

1/2017

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

13.02.2017 r.

Odpowiedź:

opublikowano

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie zmiany lokalizacji śmietnika przy ulicy Moniuszki w Grodkowie (skan wniosku)

Numer petycji:

2/2017

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

22.06.2017 r.

Przebieg postępowania:

W trakcie realizacji

Zawiadomiono o sposobie załatwienia (skan dokumentu)

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie:

1) wszczęcia starań o rozbudowanie grodkowskiego punktu ratownictwa medycznego o drugi zespół ratunkowy z karetką

2) stworzenie w gminie dodatkowego systemu ratownictwa medycznego, w oparciu o mieszkających tu lekarzy oraz ratowników medycznych i OSP - wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt medyczny, zapewnienie szkoleń i środków finansowych na działanie oraz przygotowanie ram organizacyjnych umożliwiających współdziałanie tego systemu z państwowym ratownictwem medycznym

3) organizowanie w gminie cyklicznych, darmowych i dostępnych dla każdego szkoleń w zakresie niesienia pierwszej pomocy oraz odpowiedniego nagłośnienia tej akcji

(skan wniosku)

Numer petycji:

3/2017

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

22.06.2017 r.

Przebieg postępowania:

W trakcie realizacji. W zakresie punktu 1 przekazano do Wojewody Opolskiego (skan pisma)

Otrzymane pisma od Wicewojewody Opolskiego - skan pisma 1, skan pisma 2, skan pisma 3

Zawiadomiono o sposobie załatwienie (skan dokumentu), skan pisma 4, skan pisma 5skan pisma 6

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie podjęcia wszelkich niezbędnych działań i inicjatyw, w celu utrzymania nocnych dyżurów lekarzy w Grodkowie (skan wniosku)

Numer petycji:

4/2017

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

06.09.2017 r.

Odpowiedź:

Zawiadomiono o sposobie załatwienia (skan dokumentu)

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195 ze zm.) informuję, iż w 2016 r. zostały wniesione 5 petycje (w tym jedna wpłynęła w 2015 r.). Przedmiot oraz sposób załatwienia sprawy opisany jest odrębnie dla każdej z petycji (w postaci skanów dokumentów).  

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie umieszczenia na stronie Gminy Grodków zakładki „kącik przedsiębiorcy” (załącznik 1-skan dokumentu)

Numer petycji:

1/2016

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

03.12.2015 r.

Odpowiedź:

(załącznik 2-skan dokumentu)

 

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie archiwizacji materiałów szkoleniowych (załącznik 3-skan dokumentu)

Numer petycji:

2/2016

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

26.02.2016 r.

Odpowiedź:

(załącznik 4-skan dokumentu)

 

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie utworzenia „biblioteczki samorządowca” (załącznik 5-skan dokumentu)

Numer petycji:

3/2016

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

18.04.2016 r.

Odpowiedź:

(załącznik 6-skan dokumentu)Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie publikowania danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych" (załącznik - skan dokumentu)

Numer petycji:

5/2016

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

06.10.2016 r.

Odpowiedź:

(załącznik - skan dokumentu)Przedmiot petycji Petycja w sprawie utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) zakładki "Czystsze powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza
Numer petycji: 6/2016
Przedmiot wnoszący: Brak zgody na udostępnienie danych osobowych
Data złożenia: 31.10.2016 r.
Odpowiedź: załącznik - skan dokumentu

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) informuję, iż w 2015 r. została wniesiona 1 petycja, która została rozpatrzona w styczniu 2016 r. i znajduje się zakładce „2016” pod numerem 1/2016.

 do góry