Podmiot kontrolowany

Zakres kontroli

Termin kontroli

Szkoła Podstawowa w Gałązczycach  Gałązczyce 78, Grodków 49-200

Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji przyznanej z budżetu gminy w 2015-2016 r., zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty

23 V – 30 VI

(sprawa w SKO)

Przedszkole w Gałązczycach   Gałązczyce 78, Grodków 49-200

Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji przyznanej z budżetu gminy w 2015-2016 r., zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty

23 – 25 V

Niepubliczne Przedszkole „Puchatek”w      Grodkowie ul. Wrocławska 59e,            Grodków 49-200

Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji przyznanej z budżetu gminy w 2015-2016 r., zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty

23 V

     Gimnazjum dla Dorosłych w Grodkowie     ul. Krakowska 31K, 49-200 Grodków

Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji przyznanej z budżetu gminy w 2015-2016 r., zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty

20 V

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe  ul. Warszawska 28, Grodków 49-200

Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji przyznanej z budżetu gminy w 2015-2016 r., zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

12 IX – 14 X

    Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie   ul. Kasztanowa 16, Grodków 49-200

Przestrzegania oraz ewidencjonowania czasu pracy pracowników jednostki – X.2016

15 – 28 XI

Dokumentacja z kontroli udostępniana jest w Wydziale Kontroli Urzędu Miejskiego w Grodkowie (pok. 39a, IIp).

L.p.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Przedmiot kontroli

1

Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu

16.03.2016 r.

Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia, na 2012 rok

2

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

11.05.2016 r.

Realizacja warunków umowy nr 9/2016 o zatrudnieniu bezrobotnych w ramach robót publicznych

3

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

11.05.2016 r.

Realizacja warunków umowy nr 17/2016 o zatrudnieniu bezrobotnych w ramach robót publicznych

4

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

11.05.2016 r.

Realizacja warunków umowy nr 18/2016 o zatrudnieniu bezrobotnych w ramach robót publicznych

5

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

27.05.2016 r.

Kontrola dotrzymania warunków zawartych w umowie nr 16/0414/50 PLUS i umów stażowych

6

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

27.05.2016 r.

Kontrola dotrzymania warunków zawartych w umowie nr 17/2016

7

Opolski Urząd Wojewódzki

27.06.2016 r.

Kontrola okresowa dotycząca działalności Straży Miejskiej w Grodkowie

8

Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

11-12.08.2016 r.

Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego

9

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

23.11.2016 r.

Kontrola wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, wydawanie zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz realizacja obowiązków kontrolnych i sprawozdawczych określonych w ustawie o transporcie drogowym.

10

Urząd Pracy

09.12.2016 r.

Kontrola umowy stażowej.

Dokumentacja z kontroli udostępniania jest w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Grodkowie (pok. 31, piętro I).

Stan na 31 grudnia 2016 r.

L.p.

Jednostka kontrolująca

Termin kontroli

Przedmiot kontroli

1

Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu

04.05.2015 -10.07.2015

Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia, na 2011 rok

2

Archiwum Państwowe w Opolu

06.07.2015

Archiwum zakładowe

3

Opolski Urząd Wojewódzki

23.06.2015 -24.06.2015

Kontrola kompleksowa w Ośrodku pomocy Społecznej w Grodkowie w zakresie oceny realizacji zadań, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Dokumentacja z kontroli udostępniania jest w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Grodkowie (pok. 31, piętro I).

Stan na 31 grudnia 2015 r.

 do góry