INFORMACJA

PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

DOTYCZĄCA RAPORTU O STANIE GMINY GRODKÓW

 

Podczas sesji Rady Miejskiej w Grodkowie, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodkowie, Rada Miejska w Grodkowie rozpatrzy Raport o stanie Gminy Grodków, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Grodkowa za 2023 rok.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Grodkowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Grodków do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy przyjmowane będą do dnia 18 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 24, Biuro Rady Miejskiej.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 24, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

 

Raport o stanie Gminy Grodków za 2023

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Grodków

INFORMACJA

PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

DOTYCZĄCA RAPORTU O STANIE GMINY GRODKÓW

 

Podczas sesji Rady Miejskiej w Grodkowie, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodkowie, Rada Miejska w Grodkowie rozpatrzy Raport o stanie Gminy Grodków, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Grodkowa za 2022 rok.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Grodkowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Grodków do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy przyjmowane będą do dnia 20 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 24, Biuro Rady Miejskiej.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 24, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

 

Raport o stanie Gminy Grodków za 2022

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Grodków

INFORMACJA

PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE
DOTYCZĄCA RAPORTU O STANIE GMINY GRODKÓW

Podczas sesji Rady Miejskiej w Grodkowie, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodkowie, Rada Miejska w Grodkowie rozpatrzy Raport o stanie Gminy Grodków, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Grodkowa za 2021 rok.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Grodkowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenia mieszkańców Gminy Grodków do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy przyjmowane będą do dnia 21 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 24, Biuro Rady Miejskiej.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 24, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

 

Raport o stanie Gminy Grodków za 2021 r.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Grodków.

INFORMACJA

PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE
DOTYCZĄCA RAPORTU O STANIE GMINY GRODKÓW

Podczas sesji Rady Miejskiej w Grodkowie, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodkowie, Rada Miejska w Grodkowie rozpatrzy Raport o stanie Gminy Grodków, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Grodkowa za 2020 rok.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Grodkowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenia mieszkańców Gminy Grodków do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy przyjmowane będą do dnia 22 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 24, Biuro Rady Miejskiej.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 24, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

 

Raport o stanie Gminy Grodków za 2020 r.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Grodków.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Jadwiga Demska

INFORMACJA

PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE
DOTYCZĄCA RAPORTU O STANIE GMINY GRODKÓW

Podczas sesji Rady Miejskiej w Grodkowie, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodkowie, Rada Miejska w Grodkowie rozpatrzy Raport o stanie Gminy Grodków, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Grodkowa za 2019 rok.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Grodkowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenia mieszkańców Gminy Grodków do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy przyjmowane będą do dnia 23 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 24, Biuro Rady Miejskiej.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 24, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

 

Raport o stanie Gminy Grodków za 2019r.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Grodków.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Jadwiga Demska

INFORMACJA

PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE
DOTYCZĄCA RAPORTU O STANIE GMINY GRODKÓW

 Podczas sesji Rady Miejskiej w Grodkowie, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodkowie, Rada Miejska w Grodkowie rozpatrzy Raport o stanie Gminy Grodków, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Grodkowa za 2018 rok.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Grodkowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Grodków do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy przyjmowane będą do dnia 18 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 24, Biuro Rady Miejskiej.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 24, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

 

Raport o stanie Gminy Grodków za 2018r.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Grodków.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Jadwiga Demska

 do góry