Osoby nagrodzone w tym roku to:

  1. Ludwika Eliasz

Z zawodu nauczycielka (38 lat pracy), społecznik (członek zarządu Towarzystwa Ziemi Grodkowskiej, współredagowała Gazetę Grodkowską).W latach 1998-2002 radna i Przewodnicząca Komisji Oświaty w Radzie Miejskiej w Grodkowie.  Założycielka kabaretu Nie do zdarcia, wyróżnionego kilka razy w ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Warszawie. Opiekun Klubu Seniora. Współpracuje przy wydawaniu kwartalnika Lider.

  1. Jan Porębski

Przedsiębiorca, społecznik, pierwszy Prezes UKS Olimp w Grodkowie. Podczas jego kadencji w UKS Olimp reaktywowano grupę seniorów mężczyzn jak i kobiet w piłce ręcznej, jak również męska drużyna seniorów występowała na parkietach II a następnie I ligi, seniorki na parkietach II ligi. Wieloletni członek Zarządu Opolskiego Związku Piłki Ręcznej.

  1. Czesław Kocoń

Sprawuje posługę proboszcza przeszło 28 lat w gminie Grodków. Będąc proboszczem wyremontował kompleksowo 2 kościoły, wybudował nową plebanię, uporządkował otoczenia wokół kościołów i cmentarzy, obecnie jest w trakcie budowy kaplicy pogrzebowej. Organizator uroczystości kościelnych i kulturalnych: koncerty kolęd, muzyki poważnej Piknik Św. Michała, pielgrzymki, wycieczki. Osoba bardzo mocno zaangażowana w działalność charytatywną i pomoc dla najbardziej potrzebujących w Polsce i za granicą.

W tym roku statuetki "Zasłużony dla Gminy Grodków" otrzymały dwie osoby:

Janina Podgórna

W tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia pracy zawodowej. Pracowała jako nauczyciel pełniąc jednocześnie funkcje kierownicze w Szkole Podstawowej nr 2, a następnie w Gimnazjum Publicznym Nr 2 w Grodkowie. Od 2008 r. jest prezesem zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej. Współpracuje z Miejscowym Kołem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Skrzeczoniu w Republice Czeskiej. Od 2009 r. jest w zarządzie Stowarzyszenia „Złota Ziemia”, a od 2015 r. w zarządzie Stowarzyszenia Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej. Laureatka nagrody Ministra Oświaty, Kuratora Oświaty, Burmistrza Grodkowa.

Małgorzata Stokłosa

Nauczycielka muzyki w PSP w Chróścinie Nyskiej. Od 1998 r. prowadzi chór Grodkovia. Jako dyrygent wykazuje się ogromnym zaangażowaniem, profesjonalizmem, co zaowocowało wieloma sukcesami. Pod kierunkiem Małgorzaty Stokłosy chór sięgnął po najwyższe muzyczne laury na wielu przeglądach i festiwalach z najważniejszymi w Legnicy, w czeskim Ołomuńcu , gdzie zdobywał medale na Światowym Festiwalu Chórów. Grodkovia ma za sobą występy w Niemczech, gdzie między innymi brała udział w gali związanej z podpisaniem partnerstwa pomiędzy Grodkowem a Beckum. Chór koncertował również w Wiedniu, kilkakrotnie w Czechach a także na Ukrainie.

Grono naszych zacnych laureatów znowu się powiększyło. W tym roku statuetkę odebrali:

Ryszarda Krok

Ponad 40 lat pracowała w zawodzie nauczycielskim w charakterze nauczyciela języka polskiego, 20 lat pracowała w Muzeum Józefa Elsnera w Grodkowie w którym organizowała koncerty, kółka umuzykalniające i wystawy. Przez kolejne 8 lat była redaktorem naczelnym Gazety Grodkowskiej a obecnie wchodzi w skład zespoły redakcyjnego kwartalnika „LIDER”. Od 40 lat członek a obecnie wiceprezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej.

 

Bolesław Tokar

Przez wiele lat był naczelnikiem Grodkowskiej poczty, od 1952 roku rozpoczął swoją przygodę z filatelistyką jako członek Polskiego Związku Filatelistycznego w Opolu. Od 1978 rozpoczął gromadzenie kolekcji swojego życia poświęconej Papieżowi Janowi Pawłowi II zatytułowanej „Pielgrzym Pokoju”. Uczestnicząc w wielu wystawach aktywnie promuje Gminę Grodków. Od 2006 r. członek honorowy Polskiego Związku Filatelistycznego. Laureat wyróżnienia PZF – indywidualność roku 2005.

 

Józef Wilczęga

Od dziecka przejawiał talent plastyczny, ulubioną formą jest malarstwo olejne. Na swoich obrazach uwiecznił przede wszystkim „Grodków z przeszłości „ m. in. Kamienice, rynek, ratusz, pomnik Wilhelma i wiele innych. Jego pasją jest również modelarstwo. Ostatnio na wystawie w Izbie Pamięci mogliśmy podziwiać makietę dworca kolejowego w Grodkowie i wiemy że kolejne prace wciąż powstają.

 

Antoni Wójcicki

Emerytowany księgowy, jeden z założycieli i pierwszych członków chóru GRODKOVIA. Dzięki swojej wytrwałości i dbałości o stronę organizacyjno – finansową chór funkcjonuje do dzisiaj. Jest naszym ambasadorem kultury.

W tym roku kapituła ponownie doceniła 4 osoby.

Statuetkę „Zasłużony dla Gminy Grodków” otrzymali:

Józef Śliwa – z 39 lat pracy zawodowej 26 lat przepracował w przemyśle paszowym, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury Naukowo Badawczej – obecnie. Nie sposób wymienić wszystkich funkcji pełnionych przez Zasłużonego. Przez 12 lat Radny Sejmiku Województwa Opolskiego, Radny i Przewodniczący Rady Miejskiej w Grodkowie. Jako radny skutecznie walczył o interesy Grodkowa m.in. budowa obwodnicy Grodkowa, regionalnej kolei czy modernizacji drogi w Gnojnej.

Aleksander Kwiatkowski – emerytowany nauczyciel muzyki, który przez 30 lat uczył tego przedmiotu w grodkowskim LO. W tym czasie prowadził również chór GRODKOVIA. Jest autorem grodkowskiego hejnału, opartego na fragmencie utworu J. Elsnera.

Helena Brzezińska – wieloletnia działaczka społeczna, założycielka i Prezes Grodkowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ich Przyjaciół w Grodkowie. Jako Prezes stowarzyszenia jest organizatorem i gospodarzem wielu imprez integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym. Jest również organizatorem corocznego koncertu charytatywnego oraz mikołajek na grodkowskim Rynku.

Bronisław Urbański – inicjator i jeden z głównych organizatorów pokazów historycznych upamiętniających wydarzenia 13 – go grudnia w Polsce. Był wychowawcą i dyrektorem w grodkowskim więzieniu. Obecnie przebywa na emeryturze, pisze teksty historyczne do gazet oraz czynnie uczestniczy w życiu sportowym jako bramkarz w klubie oldbojów KWS Grodków.

Statuetki zostały wręczone dnia 13 września br. Podczas obchodów Dożynek gminno – powiatowych Grodków 2015.

W tym roku po raz pierwszy  przyznano  statuetki dla osób ”Zasłużonych dla Gminy Grodków.  Powołana w tym celu kapituła przyznała statuetki p.Franciszce Drozd, p.Józefie Siwek, p.Marcin Lauzer oraz niestety już pośmiertnie p. Zdzisławowi Zielonce (nagrodę odebrał brat zmarłego).

Serdecznie gratulujemy

Krótki opis laureatów:

Zdzisław Zielonka – nauczyciel, trener i społecznik. Krzewiciel zasad fair-play oraz idei olimpijskich, wychowawca wielu pokoleń sportowców a w szczególności piłkarzy ręcznych. Prowadził zespoły różnych kategorii wiekowych. Wychował kilku reprezentantów Polski w piłce ręcznej. W latach 90-tych trener kadry polskich juniorów. Autor wielu książek i publikacji metodycznych z nauczania piłki ręcznej. Uczestniczył jako kibic w 13 Igrzyskach Olimpijskich, laureat plebiscytu na „Człowieka 25-lecia powiatu brzeskiego”. Założyciel Uczniowskiego Klubu sportowego OLIMP. Pomysłodawca, organizator i realizator wielu imprez sportowych.

Franciszka Drozd – społecznik, kolekcjonerka starych przedmiotów związanych z historią Grodkowa. Założycielka pierwszego skansenu na terenie gminy. Organizatorka spotkań z dziećmi na których opowiada o eksponatach, o dawnych ludowych zwyczajach, okraszając opowieści ludowymi i dziadowskimi pieśniami. Uczestniczka życia kulturalnego, instruktorka i propagatorka różnych technik decupage.

Józefa Siwek – Pierwszy Burmistrz po reformie ustrojowej w 1990r., aktywny działacz społeczny, skupia wokół siebie osoby tzw. społeczników, z którymi wspólnie pomaga osobom samotnym i biednym, nie radzącym sobie życiowo. Pracuje charytatywnie poświęcając swój czas wolny. Pracę rozpoczęła w 1973r. jako psycholog w Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Grodkowie, następnie przez 5 lat piastowała stanowisko Burmistrza by ponownie powrócić do Poradni.

Marcin Lauzer – pasjonat i promotor Ziemi Grodkowskiej, animator muzyczny, realizator i pomysłodawca najważniejszych dla Grodkowa imprez kulturalnych. Z jego inicjatywy powstał Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, Grodkowskie Lato Organowe oraz Festiwal Pieśni Elsnerowskiej. Jest badaczem twórczości Elsnera, który dzięki swojej pasji doprowadził do prawykonania Mszy Elsnera skomponowanej specjalnie dla Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Grodkowie. Msza w całości została wykonana przez muzyków Filharmonii Opolskiej. Przez wiele lat był dyrygentem chóru GRODKOVIA, obecnie chóru Jasnogórskiego w Częstochowie.

Statuetka ma postać Grodkowskiej Bramy Lewińskiej wykonana wg projektu Marka Mikulskiego, ze stali patynowanej oraz z blachy aluminiowej ryflowanej.

Rewers z aplikacją kraty bramowej.

Awers z plakietką z grawerowanym tekstem:

„Zasłużony dla Gminy Grodków”

imięi nazwisko,

pełniona funkcja lub stanowisko,

numer i data uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie przyznającej tytuł.

 

 do góry