Szczegółowe klauzule informacyjne:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w związku ustawowymi czynnościami, zadaniami i obowiązkami realizowanymi przez Gminę Grodków oraz innymi czynnościami związanymi z ww. zadaniami - w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych – Burmistrz Grodkowa informuje, że:


1) administratorem danych osobowych osób przetwarzanych przez Gminę Grodków jest Urząd Miejski w Grodkowie (ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków) reprezentowany przez Burmistrza Grodkowa;

2) inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Grodkowie jest Andrzej Romian, e-maił: iod@grodkow.pl,

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie upoważnienia ustawowego przechowywane są przez okres wymagany dla realizacji obowiązku ustawowego, i zgodnie z okresem przewidzianym w tych przepisach;

4) dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą mogą zostać w każdym momencie usunięte, na każde żądanie osoby, której dane dotyczą; osoba taka ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) osoba, której dane dotyczą i której dane są przetwarzana przez Urząd Miejski w Grodkowie, w każdym przypadku (również i wtedy gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu prawa) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 do góry