Konsultacje społeczne aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodków

Burmistrz Grodkowa zaprasza do konsultacji społecznych aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodków.

Konsultacje społeczne trwać będą od 17.03 do 07.04.2021r. przez 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia wraz z projektem dokumentu na platformie internetowej Gminy Grodków: www.grodkow.pl, http://www.grodkow.pl/261-bip.html

Zachęcamy wszystkich interesariuszy Programu Rewitalizacji do zapoznania się z treścią aktualizowanego dokumentu:

- w Urzędzie Miejskim w Grodkowie,  w godzinach pracy urzędu,

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Urzędu Miejskiego w Grodkowie pod adresem https://www.grodkow.pl/pl/241-ogloszenia/10709-2021.html#tresc

 

Wypełniony formularz uwag należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: p.grabowska@grodkow.pl lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków

LPR 1 2
LPR 1 2
 do góry