Subregion Brzeski, w skład którego wchodzi: Gmina Brzeg (Lider) i partnerzy: Gmina Grodków, Gmina Olszanka, Gmina Skarbimierz, Gmina Lubsza i Powiat Brzeski przystąpił do prac związanych z opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2021-2030, na bazie której poszczególni partnerzy, będą mogli pozyskiwać środki unijne w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do wypełnienia ankiety dotyczącej jakości życia w Subregionie oraz przedsięwzięć podejmowanych w ramach współpracy.

https://ankieta.deltapartner.org.pl/subregion_brzeski

Subregion Brzeski
Subregion Brzeski
 do góry