Jak co roku Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przygotowała Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020r. Mimo epidemii COVID -19 i spowodowanymi nią zmianami, które odbiły się na każdej sferze życia społecznego, w tym na funkcjonowaniu naszego samorządu – udało się nam uplasować na 256 miejscu wśród 642 gmin miejsko – wiejskich.

Więcej informacji na stronie : https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/ogloszono-wyniki-rankingu-finansowego-samorzadu-terytorialnego-w-polsce-w

 do góry