Burmistrz Grodkowa informuje, że Gmina Grodków w dniu 9 grudnia 2022 r. otrzymała 81 ton węgla „ekogroszek” i rozpoczyna jego sprzedaż po cenie preferencyjnej.

Wydawanie węgla odbywać się będzie na składzie węgla w Grodkowie przy ul. Elsnera 11.

Godziny pracy składu węgla:

- wtorek i piątek 10:00-18:00

- środa i czwartek 7:00-15:00

- sobota 8:00-15:00

Cena preferencyjna węgla wynosi 1.890,00 zł.

Sprzedaż węgla odbywać się będzie według kolejności złożonych wniosków.

Informacja w sprawie nabycia węgla dostępna w Komunalnik sp. z o.o. pod numerem:

77 415 55 75 (biuro) lub 77 415 57 80 (skład).

Zakupu węgla może dokonać osobiście osoba, która złożyła wniosek o zakup węgla.

Płatność za zakupiony węgiel dokonywana będzie w siedzibie podmiotu prowadzącego skład węgla, tj. Komunalnik sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 28-30, 49-200 Grodków.

 

Zamówiliśmy również  w PGG pozostałe sortymenty węgla i oczekujemy na dostawy.

Będziemy na bieżąco Państwa informować o terminach kolejnych dostaw.

 do góry