Od 15 listopada 2022 roku uprawnieni i zainteresowani mieszkańcy Gminy Grodków mogą składać wnioski o zakup węgla kamiennego dla gospodarstw domowych, którego preferencyjna cena nie przekroczy 2000,00 zł brutto za tonę. To efekt przystąpienia i wdrożenia przez samorząd rozwiązań przyjętych w ustawie z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wniosek o zakup węgla od miasta po preferencyjnej cenie może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym prowadzonym na terenie Gminy Grodków na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo domowe prowadzone przez:

  1. a) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. b) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe);

Zakup będzie dostępny dla osób, które są: uprawnione do otrzymania dodatku węglowego oraz które dokonały prawidłowego zgłoszenia lub wpisania węgla, jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ważną informacją jest to, że ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego została ograniczona w następujący sposób, a jego sprzedaż będzie odbywała się w II transzach:

1) maksymalnie 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
2) maksymalnie 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

UWAGA!

Nie będzie możliwości zakupu węgla w łącznej ilości 3 ton w drugiej partii od stycznia 2023 r. Kto nie zakupi węgla w pierwszej partii do 31.12.2022 r. będzie mógł zakupić tylko 1,5 tony w drugiej partii od stycznia 2023 r.

Wniosek można składać:

- w wersji papierowej, w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, w Biurze Obsługi Klienta pok. 10 w godzinach pracy Urzędu lub

- w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Z uwagi na krótki termin zakupu i dostawy (do 31 grudnia 2022 r.) prosimy o niezwłoczne składanie wniosków na I transzę zakupu węgla, nie później niż do 15 grudnia 2022r.

Informacja pod telefonem nr: 77 40 40 344.

Do pobrania:

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

 do góry