Informujemy mieszkańców gminy Grodków o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad psychologicznych przez Pana Daniela Grygorcewicza

z Fundacji „PSYCHOCENTER” z Kalisza.

Oferta skierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej w szczególności problemami alkoholowymi, związanymi z używaniem środków psychoaktywnych oraz przemocą w rodzinie.

Porady psychologiczne są kierowane do osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Udzielanie porad odbywać się będzie w Punkcie Konsultacyjnym w Grodkowie,

mieszczącym się  na I piętrze w budynku użyteczności publicznej (po byłym przedszkolu) ul. Elsnera 15.

Rejestracja pod numerem tel. 512 133 411.

 

Zapraszamy do korzystania z możliwości bezpłatnego wsparcia w lipcu w dniach:

 

11 lipca 2024 r. w godz. od 9.30 – 16.30.

 

12 lipca 2024 r. w godz. od 9.00 – 17.00.

 

18 lipca 2024 r. w godz. od 9.30 – 16.30.

 

19 lipca 2024 r. w godz. od 9.00 – 17.00.

 

7 czerwca 2024 r. w godz. od 9.00 – 17.00.

 

20 czerwca 2024 r. w godz. od 9.30 – 16.30.

 

21 czerwca 2024 r. w godz. od 9.00 – 17.00.

 do góry