Przymrozki!!!

Urząd Miejski w Grodkowie informuje, że w terminie do dnia 10 czerwca 2024r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

Wypełniony wniosek oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędne  do  przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa  lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR.

Powierzchnia upraw w protokole z szacowania szkód musi być zgodna z powierzchnią upraw deklarowanych dopłat do ARiMR za 2024 r.

Wniosek do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodkowie
w aktualnościach. Informacja pod nr tel. 774040336.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29,
49 - 200 Grodków, Biura Obsługi Klienta, parter, pokój nr 5.

Burmistrz Grodkowa

Miłosz Krok

Załączniki:
 do góry