W dniu dzisiejszym urząd obejmuje Zastępca Burmistrza Grodkowa,  powołany Zarządzeniem nr 0050.17.2024 Burmistrza Grodkowa  z dnia 17 maja 2024r.

Anna Pasierbek ma 44 lata, wyższe wykształcenie  magisterskie w zakresie administracji samorządowej, Master of Business Administration. Nabyła również uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz uprawnienia audytorskie. Posiada pond dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, m.in.:

  • w administracji rządowej [zastępca dyrektora wydziału organizacji i pragmatyki zawodowej nauczycieli, dyrektor wydziału organizacyjno-prawnego w Kuratorium Oświaty w  Opolu];
  • w administracji samorządowej [kontroler wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, audytor wewnętrzny w dwóch gminach województwa opolskiego];
  • w szkolnictwie wyższym i edukacji   [wykładowca studiów podyplomowych uczelni wyższej, nauczyciel przedmiotów zawodowych w szkole policealnej].

Jest praktykiem w zakresie kontroli zarządczej; członkiem Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej w Polskim Instytucie Kontroli Wewnętrznej  oraz członkiem  Zespołu roboczego w Ministerstwie Finansów w zakresie kompetencji audytorskich.

 do góry