Koniec roku szkolnego zamyka kolejny etap edukacji i samoistnie związany jest z dokonywaniem ocen i podsumowań. Analizujemy nie tylko wyniki w nauce i wszelkiego typu osiągnięcia naszych podopiecznych, ale równie mocno cieszymy się ze zrealizowanych w szkole projektów.

W roku szkolnym 2023/24  taką wyjątkową sprawą dla ZSP w Grodkowie był wyjazd uczniów klasy 4LO i klasy 2LO do słonecznej Portugalii (Lizbona) w ramach  programu edukacyjnego ERASMUS+. Do tej pory na tego typu wyjazdy zagraniczne jeździli uczniowie technikum w ramach praktyk. Warto w tym miejscu podkreślić, że jako ZSP jesteśmy jedyną szkołą w powiecie brzeskim, której uczniowie liceum ogólnokształcącego uczestniczyli w programie edukacyjnym ERASMUS+. Odbyły się dwa osobne wyjazdy, jeden w kwietniu (kl. 4 LO), drugi w maju (kl. 2 LO). Jak podkreślają wszyscy uczestnicy, było to niezwykle cenne dla nich doświadczenie, które chętnie powtórzyliby w przyszłości. Dało im ono możliwość przede wszystkim  doskonalenia umiejętności językowych (jak się okazało poziom znajomości języka angielskiego naszych uczniów jest na wysokim poziomie) i poznania kultury, obyczajów, architektury i zabytków Portugalii. Codziennie młodzież uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych (prowadzonych w języku angielskim) z różnych przedmiotów, zarówno w szkole czy na uniwersytecie, jak i w plenerze, np. na plaży nad Atlantykiem. Nasi uczniowie szybko nawiązali kontakt z rówieśnikami ze szkoły w Lizbonie, jak i z nauczycielami, którzy wszędzie im towarzyszyli, byli pomocni, otwarci i chętni do integracji.  Ciekawym doświadczeniem dla naszej młodzieży było poznanie, jak wygląda i funkcjonuje tam szkoła (ponad 3 tys. uczniów) i system edukacji w Portugalii. Natomiast popołudniami czekały na nich inne atrakcje (jak wizyta w teatrze) i zwiedzanie zabytków Lizbony.

W przyszłości, oprócz praktyk zagranicznych dla uczniów technikum, będą organizowane wyjazdy z ERASMUS+ dla innych klas licealnych naszej szkoły, gdyż projekt gwarantuje takowe aż do roku 2027.

                                                                                                                                                                  

 do góry