Burmistrz Grodkowa informuje, iż w dniu 05 czerwca 2024r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Grodków a Ministrem Sportu i Turystyki w Warszawie o dofinansowanie  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej ORLIK przy PSP nr 3 w Grodkowie” w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” – edycja 2023.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest remont boiska do piłki nożnej polegający na wymianie nawierzchni z trawy syntetycznej i naprawie fragmentu chodnika z kostki betonowej okalającego płytę boiska.

Całkowita planowana wartość zadania: 463 774,00 zł

Minister udziela dofinansowania w kwocie: 231 800,00 zł

Obecnie trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy.

Planowany termin zakończenia zadania inwestycyjnego – 30 listopada 2024r.

 do góry