23 listopada br. w Sali konferencyjnej urzędu miejskiego odbyło się spotkanie radnych rady miejskiej i burmistrza z przedsiębiorcami.

W trakcie spotkania Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jadwiga Demska m.in. podkreśliła znaczącą rolę jaką odgrywają przedsiębiorcy w rozwoju naszej gminy. Poprosiła o współpracę i zadeklarowała ją w każdym z przedstawionym przez przedsiębiorców zagadnieniu.

Burmistrz Marek Antoniewicz przedstawił n.in. informacje o działaniach mających na celu zmniejszenie bezrobocia i pozyskanie nowych inwestorów w gminie. Poinformował o planowanych inwestycjach w 2016 roku oraz o dalszym utrzymaniu na niezmiennym poziomie, podatków i opłat lokalnych.

Skarbnik Pani Filomena Zeman przedstawiła projekt budżetu na 2016 rok.

Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Pani Agnieszka Solska omówiła główne założenia projektu uchwały o pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy Grodków.

Spotkanie zakończyła dyskusja.

 do góry