W Urzędzie Miejskim w Grodkowie Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz i Komendant Powiatowy Policji w Brzegu insp. Arkadiusz Bieda podpisali porozumienie w sprawie zorganizowania dodatkowych służb policjantów na terenie gminy Grodków.

Gmina Grodków w 2016 roku wesprze działania Policji kwotą 10 tys. Policja zorganizuje na terenie gminy dodatkowe ponadnormatywne służby w patrolach pieszych i zmotoryzowanych.

Głównymi celami takiego wsparcia jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, ochrona życia i zdrowia oraz ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 do góry