Gmina Grodków bierze czynny udział w o akcji społecznej pn. KOPERTA ŻYCIA

Akcja skierowana jest do osób starszych, przewlekle chorych, samotnych i niepełnosprawnych. Ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy oraz jakości wykonywanych usług ratunkowych.

Polega ona na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach karty informacyjnej z najważniejszymi informacjami o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach, kontaktach do najbliższych oraz danych osobowych. Należy pamiętać, że dane te powinny być aktualizowane na bieżąco.

Wypełniony i podpisany przez lekarza prowadzącego pakiet należy przechowywać w lodówce, a na jej drzwiach umieścić naklejkę lub magnes z informacją „Tu jest koperta życia”.

Informacje umieszczone w kopercie będą służyły ratownikom medycznym. Pomogą w szybszym i skuteczniejszym udzieleniu pomocy. Służby ratownictwa medycznego działające na terenie gminy Grodków zostały poinformowane o możliwości wystąpienia kopert życia w mieszkaniach.

KOPERTĘ ŻYCIA można otrzymać bezpłatnie w Biurze Obsługi Klienta w pokoju nr 10 na parterze.

Załączniki:
 do góry