Dnia 12 września 2016 r. rezygnację z funkcji opiekuna nadzorującego działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie złożył Pan Miłosz Krok.

Rada Miejska w Grodkowie dnia 28 września 2016 r. podjęła uchwałę nr XX/186/16 w sprawie wyznaczenia opiekuna nadzorującego działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie wybierając radnego Pana Pawła Bireckiego.

Pan Paweł Birecki jest pracownikiem Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie, jak również Prezesem Stowarzyszenia „Nasze osiedla”.

Radny pełni również funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Grodkowie.

 do góry