Ogłoszenie

W związku z wejściem w życie w dniu 3 września 2016 r. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań,

Burmistrza Grodkowa

serdecznie zaprasza przedstawiciela/przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Grodków na szkolenie, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodkowie, przy ul. Warszawskiej 29. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Mając powyższe na uwadze, proszę o zgłaszanie osoby/osób z Państwa Organizacji do uczestnictwa w szkoleniu w terminie do dnia 16 listopada 2016 r. na adres: aa@grodkow.pl lub telefonicznie na numer 77 40 40 349.

 Burmistrz Grodkowa

 /-/ Marek Antoniewicz

 do góry