Wybrano Wykonawcę budowy dróg w Tarnowie Grodkowskim

Gmina Grodków wyłoniła w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcę robót do realizacji projektu pn. „Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim” dofinansowanego
w 63,63% wydatków kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramachpoddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem operacji jest zwiększenie o 2,854km długości sieci dróg gminnych publicznych
w Tarnowie Grodkowskim, warunkujących rozwój gospodarczy tej miejscowości.

Jako Wykonawcę wyłoniono firmę:

WASBUD Robert Wąs

ul. Wrocławska 51

49-200 Grodków

 

Planowane zakończenie robót budowlanych to 31 sierpień 2017r.

W wyniku realizacji operacji w Tarnowie Grodkowskim powstaną dwie asfaltowe drogi publiczne o łącznej długości 2,854km. W chwili obecnej drogi te mają nawierzchnię gruntową, miejscowo powierzchniowo umocnioną kruszywem. Na fragmentach istnieje zniszczona nawierzchnia asfaltowa. Drogi te będą łączyć się z drogami powiatowymi nr 1504 O i 1506 O oraz prowadzić do zlokalizowanego przy nich obiektu użyteczności publicznej: Kościoła pw. Św. Anny w Tarnowie Grodkowskim.

 do góry