Szanowni Państwo,

w imieniu Pana Antoniego Konopki, Członka Zarządu Województwa Opolskiego w załączeniu przesyłam zaproszenie na dwudniowe spotkanie liderów odnowy wsi, które odbędzie się w dniach 10-11.02.2017r. w Grodźcu (hotel Bajka).

Tematyka poruszana na spotkaniu będzie dotyczyła form kształtowania przestrzeni wiejskiej w zgodzie z naturą, możliwości sfinansowania zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, jak też zaprezentowane zostaną działania przewidziane do realizacji w 2017r. w ramach prowadzonego projektu pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego".

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzach zgłoszeniowych w terminie do 03 lutego 2017r., które proszę przesłać równocześnie na dwa adresy e-mail: e.kotula@opolskie.pl oraz t.przygoda@opolskie.pl.

Spotkanie jest  jednym z zadań realizowanych w ramach projektu pn. ”Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” (decyzja nr RPOP.05.01.00-16-0001/15-00 z dn. 01.12.2015r.). Realizacja projektu dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Ewa Kotula Referat Rozwoju WsiDepartament Rolnictwa i Rozwoju WsiUrząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Załączniki:
 do góry