Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Aby otrzymać zwrot należy:

- złożyć do Burmistrza Grodkowa w ustawowym terminie tj. od 1 do 28 lutego 2017 r. odpowiedni wniosek wraz ze stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego fakturami VAT (lub ich kopiami – oryginał do wglądu) za okres od 1sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego    w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

 


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do pobrania w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pokoju nr 12.

Informacja tel. nr 774040347

 do góry