Dnia 23.02.2017 r. podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Grodków reprezentowaną przez Burmistrza Grodkowa Marka Antoniewicza a Komendą Powiatową Policji w Brzegu reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Brzegu – insp. Zbigniewa Dychus w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu (radiowozu) dla Komendy Powiatowej Policji w Brzegu. Niniejsze porozumienie było wynikiem podjęcia uchwały Rady Gminy w Grodkowie nr  XXII/213/16 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji, która na ten cel przeznaczyła kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 do góry