Stowarzyszenie

„Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

 

informuje o możliwości składania wniosków

na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektów grantowych

ujętych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

w następujących zakresach:

 

-          Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – Parkour Parki lub Street Workout Parki - nabór nr BOWH/O/PG/3/2017

-          Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej i integracyjnej - nabór nr BOWH/O/PG/4/2017

 

-          Wsparcie obiektów zabytkowych, archeologicznych i przyrodniczych o szczególnych znaczeniu dla obszaru LGD - nabór nr BOWH/O/PG/5/2017

-          Wzbogacenie oferty świetlic poprzez działania mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego- nabór nr BOWH/O/PG/6/2017

 

 

Termin naboru: od 28 lutego 2017r. do 21 marca 2017 r.

(UWAGA! Ostatniego dnia przyjmujemy wnioski do godz. 12.30)

 

Informacje i konsultacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia

„Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka

Tel. 77 412 90 21, e-mail: biuro@wieshistoryczna.pl

Wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące składania wniosków znajdują się na stronie: www.wieshistoryczna.pl

 do góry