Dnia 23 marca w Kinie „Klaps” w Grodkowie odbyło się spotkanie Burmistrza Grodkowa Pana Marka Antoniewicza z mieszkańcami gminy. Na spotkaniu została omówiona sytuacja finansowa gminy, budżet na rok 2017, inwestycje zrealizowane w latach 2014 – 2016, zadania będące w trakcie realizacji i planowane oraz projekty złożone o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Mieszkańcy mieli możliwość zapoznać się szczegółowo z wydatkami poniesionymi na zadania, zobaczyć zdjęcia z realizacji i dopytać o sprawy ich interesujące. Frekfencja pokazała, że zainteresowanie mieszańców jest minimalne, a szkoda, bo wszyscy mieli możliwość porozmawiać, zadać pytanie czy poprosić o wyjaśnienie w tematach ich nurtujących. Oprócz Pana Burmistrza obecni byli Wiceburmistrz Grodkowa Pan Waldemar Wójcicki, Sekretarz Gminy Pan Andrzej Romian, Radny Powiatu Brzeskiego Pan Tomasz Zeman oraz Radni naszej gminy.

 do góry