GZCK GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Urząd Miejski w Grodkowie
ul. Warszawska 29  

tel.  77  404 03 21
fax. 77 415 55 16
e-mail um@grodkow.pl

 

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Urząd Miejski w Grodkowie

ul. Warszawska 29

tel. 77 40 4 03 41

tel. kom. stałego dyżuru GCZK  604 993 438
e-mail so@grodkow.pl

Lp.Nazwa jednostki organizacyjnej/instytucjiNr telefonuAdres

1.

Komenda Powiatowa Policji w Brzegu
Komisariat Policji w Grodkowie

997  Alarmowy
77 424- 00-03
77 424 -00-45
77 424 -17-41 do 43

Brzeg
ul. Robotnicza 10
Grodków
ul. Sportowa 4

2.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu
Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej  w Grodkowie

998 , 112  Alarmowy
77 416-28-11
77  415 52 06

Brzeg
ul. Saperska 16
Grodków
ul. Słowackiego 1

3.

Pogotowie Ratunkowe

999  Alarmowy

4.

Brzeskie Centrum Medyczne

77 444 -66-66

Brzeg
ul. Mossora 1

5.

Pogotowie Gazowe

992 Alarmowy

6.

Pogotowie Energetyczne

991 Alarmowy7.

Grodkowskie Zakłady Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

77 415 55 85 
77 415 54 32

Tarnów Grodkowski Nr 46d

8.

Punkt Kontroli zbiorników w Nysie

77 43 33 652

Nysa

9.

RZGW Wrocław

71 328-05-87

Wrocław

10.

Urząd Wojewódzki WZK

77 452-43-02
77 452-48-70(fax)

Opole
ul. Piastowska 14

11.

Wojewódzki Komitet Przeciwpowodziowy

77 453-34-94

Opole
ul. Piastowska 14

12.

WKU Brzeg

261637070

261637765

Brzeg
ul. Chrobrego 21

13.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

77 424-21-12

Brzeg
ul. Robotnicza 20

14.

„Komunalnik” Spółka z o.o.
w Grodkowie

77 41 55 530
77 41 55 575

Grodków
ul. Sienkiewicza 30

15.

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie

77 415 53 61

Grodków
ul. Powstańców Śl. 2416.

16. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu

77 416 37 44

Brzeg ul.Oławska 25

 do góry