RODZAJ KOMUNIKATU

SPOSÓB OGŁOSZENIA KOMUNIKATU

SPOSÓB ODWOŁANIA KOMUNIKATU

AKUSTYCZNY SYSTEM ALARMOWY

ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

WIZUALNY SYGNAŁ ALARMOWY

AKUSTYCZNY SYSTEM ALARMOWY

ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

Alarm powietrzny

Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty

Następujące po sobie sekwencje długich dźwięków sygnałów dźwiękowych pojazdów, gwizdków, trąbek lub innych przyrządów na sprężone powietrze w stosunku 3:1; w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm powietrzny dla ...............

Znak czerwony najlepiej w kształcie kwadratu

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! odwołuję alarm powietrzny

Alarm o skażeniach

Przerywany modulowany dźwięk syreny

Sekwencja krótkich sygnałów wydawanych sygnałem dźwiękowym pojazdu lub innym podobnym urządzeniem lub też uderzenia metalem czy też innym przedmiotem w stosunku 1:1, w przybliżeniu 1 sekunda wydawania dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm o skażeniach .............(podać rodzaj skażenia) dla ...............

Znak czarny najlepiej w kształcie trójkąta

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! odwołuję alarm o skażeniach dla ..............

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE


RODZAJ KOMUNIKATU

SPOSÓB OGŁOSZENIA KOMUNIKATU

SPOSÓB ODWOŁANIA KOMUNIKATU

AKUSTYCZNY SYSTEM ALARMOWY

ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

AKUSTYCZNY SYSTEM ALARMOWY

ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdująca się na terenie .......... około godz .......... min .......... może nastąpić skażenie ................(podać rodzaj skażenia) w kierunku .................. (podać kierunek)

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu .............. (rodzaj skażenia) dla ..................

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o klęskach ........... dla ...................

 do góry