INDEKS            KADENCJA  2016- 2020

Lp.

Funkcja w Zarządzie

Nazwisko i imię
1 2 3
1. Prezes Krzyśków Janusz
2. V-ce Prezes Psiurski Czesław
3. Komendant Gminny Bryła Jarosław
4. Sekretarz
Wolak Jadwiga
5. Skarbnik Pachacz Piotr
6. Członek Prezydium Sekieta Arkadiusz
7. Członek Prezydium Faron Łukasz
8. Członek Prezydium
Werner Marcin
9. Członek Zarządu Pająk Jerzy
10. Członek Zarządu Sarzewicz Mieczysław
11. Członek Zarządu Dariusz Szczudło
12. Członek  Zarządu Jan Piechota
13. Członek Zarządu Zięciowski Jacek
14. Członek Zarządu Bednarz Szymon
15. Członek Zarządu Pluta Tadeusz
16. Członek Zarządu Ryłko Jarosław
17. Członek Zarządu Torończak Jan
18. Członek Zarządu Kin Patryk
19. Członek Zarządu Zawada Marcin
20. Członek Zarządu Paulo Błażej
21. Członek Zarządu Sabok Józef

 do góry