Do zadań Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej należy w szczególności opiniowanie i kontrola funkcjonowania szkół podstawowych i przedszkoli, Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli, Ośrodka Kultury i Rekreacji, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Stacji Opieki „Caritas”.

Komisja opiniuje:

-        projekt budżetu i jego wykonanie oraz sposób wydatkowania środków z budżetu Gminy dla LZS i innych klubów sportowych, jak również zmiany w tym zakresie dokonywane w trakcie roku budżetowego,      

-        projekt zmian w sieci placówek oświatowo-wychowawczych i kulturalnych,

-        projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz sprawozdanie z jego wykonania.

 

W skład w/w komisji wchodzą następujący radni:            

1. SZUCHTA JOLANTA               - PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

2. BIRECKI PAWEŁ

3. BUDZIK ALICJA

4. GAJEWSKA AGNIESZKA

5. JOŃCZYK RYSZARD

6. KWIATKOWSKI MAREK

7. WASILENKO-MIKUTA AGATA

8. ZĄBKOWSKI KAMIL

 do góry